Zorgprestatiemodel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NKZ Banner Home 1 .png

LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

A: Aanspraak & Onverzekerde zorg

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970) Data-analyse ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N1167; N2020; N1426
Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972) Data-analyse ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N1424; N2023; N1358
Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971) Data-analyse ZVW Midden Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N1775; N2021; N2114; N2028
Verwijsregistratie ZPM (N9151) Steekproef ZVW Hoog Beschikbaar 2022- Zorgtraject N9150
Intakebrief ontbreekt (N2550) ZVW Laag Beschikbaar 2022 - Client
Opnamebrief ontbreekt (N2551) ZVW Laag Beschikbaar 2022 -
Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552) ZVW Beschikbaar 2022 - Client
Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling huisarts ZVW Laag 2022 - Zorgtraject N2024; N2026
Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973) Data-analyse ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2022
Registratie consult na datum overlijden cliënt ZVW; FZ Laag 2022 - N1296
Zorgtraject nog open na datum overlijden cliënt ZVW; FZ Laag zie GGZ Volledigheid 2022 - N1296
Zorgtraject zonder diagnose (N2920) ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N1016
Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923) Data-analyse ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2217
Zorgtraject met onverzekerde diagnose na diagnostiekconsult (N2926) Data-analyse ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2255; N1891; N1346
Zorgtraject met onverzekerde diagnose na 4 consulten (N2927) Data-analyse ZVW Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2255; N1891; N1346
Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930) Data-analyse ZVW Midden Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2267
Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485) ZVW Midden Beschikbaar 2022 - Client N2327
Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490) ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO Midden Beschikbaar 2022 -

B: Beroepen

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) Data-analyse ZVW; FZ n.v.t. Beschikbaar 2021 - Medewerker N2400
Consult met niet toegestaan beroep Laag N2203; N2115; N1515
Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS ZVW; FZ Laag N1360
Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) Data-analyse Beschikbaar 2021 - Medewerker
Deelwaarneming beroepen (N9237) Steekproef ZVW; FZ Midden Beschikbaar (nog aanpassing voor het ZPM) 2021- Medewerker N9235
Medewerker met een ongeldig BIG-nummer ZVW; FZ 2022 -

C: Consulten

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Afspraak niet gefiatteerd (N2600) Data-analyse ZVW; FZ Beschikbaar 2021 - Afspraak R60109
Duur consult (feitelijk geleverd) versus gepland (agenda) komt niet overeen ZVW; FZ Laag
Zorgtraject zonder diagnostiekconsulten maar wel behandelconsulten ZVW; FZ Laag
Zorgtraject met behandelconsult maar nog geen intakeverslag ZVW; FZ Laag
Zorgtraject met diagnostiekconsult geregistreerd na datum intakeverslag ZVW; FZ Laag
Groepsconsult als individueel consult geregistreerd ZVW; FZ Laag
Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) Data-analyse ZVW; FZ Midden Beschikbaar 2022 -
Consult door meerdere behandelaren gepland en gerealiseerd ZVW; FZ Laag 2022 -
Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) Data-analyse ZVW; FZ Midden In ontwikkeling 2022 -
Cliënt met meer dan XX dagen geen direct contact (N2565) Beschikbaar 2021 - Cliënt R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101
Feitelijke levering consulten (N9190) Steekproef ZVW; FZ Beschikbaar 2021- Consult N9160

D: Declaratie

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ Laag Beschikbaar 2021 - Cliënt R60048
Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) ZVW; WLZ Laag Beschikbaar 2021 - Cliënt
Identiteit niet vastgesteld (N2505) ZVW; WMO; JW; WLZ Laag Beschikbaar 2021 - Cliënt R60041
Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503) ZVW; WMO; JW; WLZ Laag Beschikbaar 2021 - Cliënt R60042
BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) ZVW; WMO; JW; WLZ Laag Beschikbaar 2021 - Cliënt R60035; R60036
COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) ZVW; WLZ Laag Beschikbaar 2021 - Cliënt
Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) ZVW; WLZ Midden Neem contact op met consultant 2021 - Cliënt
Facturatie consult wijkt af van vastgelegd tarief ZVW; FZ Midden Wacht op declaratie EPD 2021 - N2266
Consult nadert (her)declaratie ZVW; FZ Laag Wacht op declaratie EPD

OP: Overige Prestaties

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Overige verrichtingen niet toegestaan bij setting ZVW; FZ Laag

RB: Regiebehandelaar

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2940) ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2204
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na 10 dagen (N2944) ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2208; N2230
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) Data-analyse ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N1869; N2108; N2230; N2107
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied (N2951) Data-analyse ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2204
Regiebehandelaar zonder geldig MDO ZVW; FZ Midden Wacht op registratie MDO 2022 - Zorgtraject N2220; N2204
Regiebehandelaar niet in dienst t.t.v. periode regiebehandelaarschap (N2965) Data-analyse ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N2204
Zorgtraject met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2980) ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject N1960

S: Setting

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Setting zonder contract ZVW; FZ Laag

V: Verblijf

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) Data-analyse ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022 - R60557
Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) Data-analyse ZVW; FZ Hoog Beschikbaar 2022- N2235; N1085
Verblijfsprestatie zonder contract ZVW; FZ Laag
Verblijf ZPM (N9234) Steekproef ZVW Hoog In ontwikkeling 2022- N9230; N9231; N9232

ZT: Zorgtraject

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Wijziging van zorgvraag en geen nieuwe zorgtraject ZVW Laag R60557
Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911) Data-analyse ZVW; FZ Midden Beschikbaar 2022-
Parallelle zorgtrajecten binnen de ZVW of binnen FZ ZVW; FZ Midden 2022 -
Er is binnen 365 dagen na de laatste zorgprestatie een nieuw zorgtraject(nummer) geopend ZVW; FZ Laag
Onjuiste zorgprestaties geregistreerd bij zorgtraject ZVW; FZ Laag
Geen behandelplan aanwezig (N2801) ZVW; FZ Laag Beschikbaar 2021- Inschrijving R60295
Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) ZVW; FZ Laag Beschikbaar 2021- Behandelplan R60304
Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) ZVW; FZ Laag Beschikbaar 2021- Behandelplan R60305

V: Overige controles

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Seriële zorgtrajecten binnen 365 dagen met dezelfde zorgvraagtypering ZVW Laag
Cliënt opgenomen met een andere setting dan klinisch ZVW Laag
Klinische setting, maar geen opname ZVW Laag
Ontslagdag met setting klinisch ZVW Laag
Consulten zonder zorgtraject ZVW Laag
Cliënten op de wachtlijst met diagnostiekconsult zonder behandelconsult ZVW Laag
Cliënten op de wachtlijst zonder consult ZVW Laag
Zorgvraag zonder zorgvraagtypering (N2985) ZVW Midden Beschibkaar
Zorgtraject nadert evaluatiedatum zorgvraagtypering ZVW Midden Afwachting specificaties
Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) ZVW, FZ Laag Beschikbaar 2022- Contact

Kwaliteitsstatuut

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Laag

AG: Acute GGZ

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Prestatie acute GGZ i.c.m toeslag ZVW Laag
Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2420) ZVW Midden Beschikbaar 2022 - N2236
Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2421)

FZ: Forensische zorg

Norm titel HT norm (Data-analyse/Steekproef) Financieringsvorm Ontwikkelprioriteit Ontwikkelstatus Actueel van - tot Niveau (controle kijkt per) Oude (DBC) variant
Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject R60664
Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) FZ Hoog Beschikbaar 2022 - Zorgtraject R60669
Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590) FZ Midden Beschikbaar 2022- Cliënt
Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591) FZ Midden Beschikbaar 2022- Cliënt
Geregistreerde verblijfsdag komt niet overeen met het beveiligingsniveau FZ Laag Verblijfsdag
Strafrechtelijke titel TBS met dwang zonder toeslag TBS met dwang (N2483) FZ GGZ Volledigheid Afwachting specificaties "toeslag" 2022- Verblijfsdag
Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) FZ Midden Beschikbaar 2022 - Zorgtraject R60649; R60650
Forensische titel zonder einddatum (N2460) FZ GGZ Volledigheid In ontwikkeling 2022 Juridische maatregel R60645
Forensische titel is verlopen (N2461) (fout) FZ Midden Beschikbaar 2022 - Juridische maatregel R60649; R60650
Forensische titel loopt over xx dagen af (N2462) (signaal) FZ Laag Beschikbaar Juridische maatregel R60646