Zorgprestatiemodel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NKZ Banner Home 1 .png

LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Introductie

De onderstaande tabellen tonen de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld.

- Hierin zijn met name normen binnen het thema Rechtmatigheid opgenomen.

- Normen binnen het thema Kwaliteit zijn onderaan de pagina opgenomen

- Voor normen binnen het thema Volledigheid verwijzen we naar de pagina GGZ Volledigheid


Toelichting bij kolommen:

In de kolom "HT-norm geauditeerd" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht in scope zijn voor de ISEA3000 certificering, met daarbij vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie ("HT-blokkade").

In de kolom "Status" is te zien of een norm gereed is:

  • Normen die aangemerkt zijn als "Gereed", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen.
  • Normen die aangemerkt zijn als "Testfase", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen.
  • Normen die aangemerkt zijn als "In ontwikkeling", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.


Voor een toelichting op de Horizontaal Toezicht module kunt u de volgende pagina raadplegen: GGZ Horizontaal Toezicht Module.

A: Aanspraak & Onverzekerde zorg

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID

Code

Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1167; N2020; N1426
Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1424; N2023; N1358
Zorgtraject zonder (geldige) AGB-code verwijzer (N2974) Data-analyse Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject N1551
Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1775; N2021; N2114; N2028
Zorgtraject zonder verwijsdatum (N2977) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1703
Zorgtraject zonder verwijzer (N2978) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Verwijzer niet gekoppeld aan geldige instantie (N2969) Data-analyse Nee Nee ZVW Verhoogd A-1 Gereed 2023- Zorgtraject
Prestatie buiten looptijd geldigheid verwijsbrief (N2979) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Verwijsregistratie ZPM (N9151) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject N9150
Deelwaarneming Verwijsregistratie - Gegevensgericht (N9152) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Geen terugkoppeling huisarts aanwezig voor client bij doorverwijzing (N2975) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N2024; N2026
Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N2022
Zorgtraject zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts bij alle cliënten in zorg (N2976) Data-analyse Nee Nee ZVW Kwaliteit A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N2024
Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Laag A.2 Gereed 2022 - Zorgtraject datum N1296
Zorgtraject zonder diagnose (N2920) Data-analyse Ja Gebruik N2922 icm N2924 en N2929 ZVW Signaal IE.1 Uitfaseren 2022 - 2023 Zorgtraject N1016
Zorgtraject zonder diagnose in de diagnostiekfase (N2924) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ Signaal IE.1 In testfase 2023 - Zorgtraject
Nieuwe diagnose niet (definitief) gekoppeld aan zorgtraject (N2925) Data-analyse Nee Nee ZVW;FZ Signaal IE.1 In testfase 2023- Zorgtraject
Periode diagnose dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2922) Data-analyse Nee Ja ZVW Verhoogd IE.1 In testfase 2023 - Zorgtraject periode N1016; N2920
Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923) Data-analyse Ja Gebruik N2922 icm N2924 en N2929 ZVW Verhoogd A.4 Uitfaseren 2022 - 2023 Zorgtraject N2217
Sprake van een periode met conditioneel toegestane diagnose (N2929) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.4 In testfase 2023 - Zorgtraject periode N2923
Periode zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2928) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.4a Gereed 2022- Zorgtraject periode N2927;N2926
Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930) Data-analyse Ja Ja ZVW Gepast gebruik A.5 Gereed 2022 - Zorgtraject N2267
Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.6 Gereed 2022 - Cliënt N2327
Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Client nadert 730 dagen verblijf (N2489) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd A.6 Gereed 2022 - Cliënt
Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Machtiging loopt af binnen xx dagen (N2491) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Machtiging is reeds verlopen (N2499) Data-analyse Ja Ja ZVW Fout Gereed 2023 - Client
ZPM verblijfsdag binnen 90 dagen na WLZ verblijfsdag (N2917) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ Verhoogd A.6 Gereed 2023 - Zorgtraject
Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO Verhoogd A.7 Gereed 2022 - Verblijfsdag
Onverzekerde zonder maandelijkse melding aan CAK (N2356) Data-analyse Nvt Nee Onverzekerde zorg - Gereed - Beschikbaar voor xmCare en MQ instellingen 2022 - Zorgtraject datum Meldplicht vervallen per 1-3-2022

B: Beroepen

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Periode met medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2905) Data-analyse Ja Ja ZVW;FZ Verhoogd B.1 Gereed 2022- Medewerkerperiode N2400; N2901
Medewerker met ongeldige kwalificatie AGB-code (N2904) Data-analyse Ja Ja ZVW;FZ Verhoogd B.1 Gereed 2022- Medewerkerperiode
Consult met niet toegestaan beroep (N2790) Data-analyse Ja Ja ZVW;FZ Verhoogd B.1 Gereed Consult N2203; N2115; N1515
Periode met medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2906) Data-analyse Ja Ja ZVW;FZ Verhoogd B.6 Gereed 2022- Medewerkerperiode N2902
Deelwaarneming Beroepen (N9237) Steekproef Ja Nee ZVW; FZ Verhoogd B.1 Gereed 2022- Medewerker N9235
Deelwaarneming Beroepen - Gegevensgericht (N9238) Steekproef Ja Nee ZVW; FZ Verhoogd B. 1 Gereed 2022- Medewerker N9235

C: Consulten

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Consult
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Afspraak niet gefiatteerd (N2600) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Verhoogd C.4 Gereed 2021 - Afspraak R60109
Afspraak niet afgehandeld (N2601) Data-analyse Nvt Nee, XmCare ZVW; FZ Verhoogd C.4 Gereed 2021 - Afspraak R60110
Consult zonder verslaglegging (N2781) Data-analyse Ja Nee ZVW;FZ; WLZ; JW; WMO - - Gereed 2021-
Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd C.6 Gereed 2022 - Zorgtraject datum
Er is sprake van opvolgende consulten (N2810) Data-analyse Nee Ja ZVW; FZ Verhoogd C.6 Gereed 2023 - Medewerkerperiode
Er is sprake van overlappende consulten (N2711) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ - C.6 Gereed 2022 - Zorgtraject datum
Volledige overlap tussen twee declarabele individuele consulten door dezelfde medewerker (N2815) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ - C.6 In testfase 2023- Medewerkerperiode
Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd C.14 Gereed 2022 - Consult
Cliënt met meer dan XX dagen geen direct contact (N2565) Data-analyse Nvt Nee ZVW;FZ;WLZ;

JW;WMO

- Gereed 2021 - Cliënt R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101
Deelwaarneming feitelijke levering: Individuele consulten (N9191) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C.X Gereed 2021 - Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering: Groepsconsulten (N9192) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C.X Gereed 2021 - Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering - Individuele consulten - Gegevensgericht (N9193) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C. X Gereed 2021- Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering - Groepsconsulten - Gegevensgericht (N9194) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C.X Gereed 2021- Consult N9190
Consult van onwaarschijnlijk lange duur (N2770) Data-analyse Ja Ntb ZVW Verhoogd C.4 Gereed Consult N1363
X diagnostiek consulten in 3 maanden (N2890) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ C. Geen materieel risico correct registreren en declareren C.10 Gereed 2022 - Zorgraject periode
Zorgtraject met enkel behandelconsulten (N2937) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Zorgtraject
Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434) Data-analyse Ja Nee ZVW;FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Zorgtraject datum N1834
Cliënt met meer dan X consulten op een dag (N2435) Data-analyse Ntb Nee ZVW;FZ - C.4 Gereed 2022 - Zorgtraject datum
Behandelaar met meer dan 8 uur declarabele consulten per dag (N2907) Data-analyse Ntb Nee ZVW;FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Medewerker datum N1977
Individueel contact afgeleid naar groepsconsult (N2795) Data-analyse Nvt Nee ZVW;FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Contact
AI-analyse van verslaglegging bij telefonisch consult duidt op onrechtmatige registratie (N6400) AI-controle Verwacht Ntb ZVW Gereed 2023- Consult
AI-analyse van verslaglegging bij afspraak duidt op gemist declarabel telefonisch consult (N6401) AI-controle Verwacht Ntb ZVW Gereed 2023- Consult
AI-analyse van verslaglegging bij consult duidt op onrechtmatige registratie bij no-show (N6402) AI-controle Verwacht Ja ZVW Verhoogd C.4 Gereed 2023- Consult Wordt vervangen door nieuwe variant (N6403)

D: Declaratie

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60048
Cliënt met een niet actieve (bestaande) huisarts (N2275) Data-analyse Nvt Nee ZVW Laag D.3 Gereed 2022- Cliënt R61328
Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) Data-analyse Ja Ja ZVW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt
Identiteit niet vastgesteld (N2505) Data-analyse Ja Ja ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60041
Identiteit vergewist zonder document of geldig WID (N2503) Data-analyse Ja Ja ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60042
BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) Data-analyse Ja Ja ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60035; R60036
COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) Data-analyse Nvt Nee ZVW; WLZ Laag D.4 Gereed 2021 - Cliënt
Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) Data-analyse Ja Nee, niet mogelijk ZVW; WLZ Laag D.4 Gereed 2021 - Cliënt
Deadline facturatie nadert en er zijn geen validatiefouten (N2860) Data-analyse Nee Nee ZVW Signaal Gereed 2023- Zorgtraject periode R60141; R60142; R62008; R62140; R60162
Deadline facturatie nadert, maar er staan nog validatiefouten open (N2861) Data-analyse Nee Nee ZVW Signaal Gereed 2023- Zorgtraject periode R60141; R60142; R62008; R62140; R60162

OP: Overige prestatie

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd OP.1 Gereed 2021 - Contact
Contact buiten de instelling zonder reistijd (N2701) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd OP.1 Gereed 2021 - Contact

RB: Regiebehandelaar

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941) Data-analyse Ja Ja ZVW;FZ Signaal Gereed 2022- Zorgtraject periode N2204
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na eerste consult (N2944) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Signaal Gereed 2022 - Zorgtraject N2208; N2230
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022 - Zorgtraject N1869; N2108; N2230; N2107
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen, termijn mag onder voorwaarden overschreden worden (N2946) Data-analyse Ja Ntb. ZVW;FZ Signaal RB.2 Gereed 2022 - Zorgtraject
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied per periode (N2952) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode
Regiebehandelaar zonder geldig MDO (N2960) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd In testfase 2022 - Zorgtraject N2220; N2204
Regiebehandelaar desbetreffende periode niet in dienst t.t.v. registratie regiebehandelaar (N2966) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode
Periode met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2981) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode N1960; N2980

S: Setting

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Setting multidisciplinair geregistreerd, maar geen afstemming plaatsgevonden (N2840) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd S.1 Gereed 2022- Zorgtraject periode N2204
SPV'er betrokken bij consult met setting anders dan outreachend (N2767) Data-analyse Nee Ja ZVW; FZ Verhoogd S.1 Gereed 2022- Consult

V: Verblijf

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd V.1 Gereed 2022- Verblijfsdag N2235; N1085
Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) Data-analyse Ja Ja ZVW; WMO; JW; WLZ Verhoogd V.1 Gereed (enkel beschikbaar voor MQ en XmCare) 2022- Verblijfsdag
Verblijf ZPM (N9234) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd V.1 Gereed 2022- Verblijfsdag N9230; N9231; N9232
Deelwaarneming Verblijf - Gegevensgericht (N9334) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd V.1 Gereed 2022- Verblijfsdag N9230; N9231; N9232

ZL: Zorglabel

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Label G05 staat langer open dan 42 dagen (N2888) Data-analyse Nee Nee ZVW Laag ZL.1 Gereed 2023- Zorgtraject

periode

ZT: Zorgtraject

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911) Data-analyse Ja Ja ZVW Laag Gereed 2022- Consult
Parallelle zorgtrajecten binnen ZVW of FZ (N2910) Data-analyse Nee Nee ZVW;FZ Laag Gereed 2022- Client

ZV: Zorgvraagtypering

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Geen zorgvraagtypering (of niet definitief) in diagnostiekfase (N2983) Data-analyse Nee Nee ZVW Signaal Nieuwe ontwikkeling 2023- Zorgtrajectperiode N2985
Periode zorgvraagtypering dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2984) Data-analyse Ja Ja ZVW Gereed 2023- Zorgtraject periode N2985
Zorgtraject zonder zorgvraagtypering (N2985) Data-analyse Ja Gebruik N2984 ZVW Uitfaseren 2022- Zorgtraject
Zorgtraject nadert of is voorbij evaluatiedatum zorgvraagtypering (N2986) Data-analyse Nvt Nee ZVW Gereed 2022- Zorgtraject
FZ - Geen zorgvraagtypering (of niet definitief) in diagnostiekfase (N2987) Data-analyse Nee Nee FZ Signaal Nieuwe ontwikkeling 2023- Zorgtraject periode
FZ - Periode van behandelconsulten en verblijfsdagen niet gedekt door zorgvraagtypering (N2988) Data-analyse Nee, wel verwacht Ja FZ Gereed 2023- Zorgtraject periode N2994

AG: Acute GGZ

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2820) Data-analyse Ja Ja ZVW Verhoogd AG.1 Gereed 2022- Zorgtraject Periode
Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2821) Data-analyse Ja Ja ZVW Kwaliteit Gereed 2022- Zorgtraject Periode
Geen crisisactiviteit geregistreerd tijdens periode acute GGZ (N2822) Data-analyse Nee Nee ZVW Verhoogd AG.1 In ontwikkeling 2023 - Zorgtraject Periode

FZ: Forensische zorg

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Opmerking Prioritering V&C lijst ID code Status Actueel van - tot Niveau
(Controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) Data-analyse Ja FZ Verhoogd A-1 Gereed 2022 - Zorgtraject R60664
Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) Data-analyse Ja FZ Laag D.3 Gereed 2022 - Zorgtraject R60669
FZ Zorgtraject met periode zonder Strafrechtketen nummer (SKN) (N2997) Data-analyse FZ D.3 Gereed 2022 - Zorgtraject periode
Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590) Data-analyse FZ - Gereed 2022- Cliënt
Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591) Data-analyse FZ - Gereed 2022- Cliënt
Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) Data-analyse Ja Beschikbaar FZ Laag D.3 Gereed 2022 - Zorgtraject R60649; R60650
FZ zorgtraject zonder zorgtrajectnummer (N2993) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Zorgtraject
Forensische titel is verlopen (N2464) (fout) Data-analyse FZ Laag D.3 Gereed 2022 - Juridische maatregel N2461; R60649; R60650
Forensische titel loopt over xx dagen af (N2465) (signaal) Data-analyse FZ Signaal Gereed Juridische maatregel N2462; R60646
Zorgtraject zonder contractnummer (N2995) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Zorgtraject
Forensische titel TBS met dwang, zonder toeslag TBS met dwang (N2483) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Juridische maatregel

Kwaliteit

Norm titel Type controle Financiering Prioritering
V&C lijst
Status Actueel van - tot Niveau
(Controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Intakebrief ontbreekt (N2550) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Opnamebrief ontbreekt (N2553) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Opname N2551
Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Geen behandelplan aanwezig (N2801) Data-analyse ZVW; WMO; JW; WLZ Nvt Gereed 2021- Inschrijving R60295
Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) Data-analyse ZVW; WMO; JW; WLZ Nvt Gereed 2021- Behandelplan R60304
Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) Data-analyse ZVW; WMO; JW; WLZ Nvt Gereed 2021- Behandelplan R60305
Cliënt zonder formulier (N2450) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022- Cliënt N2269
Crisisperiode zonder crisisformulier (N2451) Data-analyse ZVW Nvt In testfase 2023 - Zorgtraject periode N2451