Zorgprestatiemodel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NKZ Banner Home 1 .png

LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Introductie

De onderstaande tabellen tonen de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld.

- Hierin zijn met name normen binnen het thema Rechtmatigheid opgenomen.

- Normen binnen het thema Kwaliteit zijn onderaan de pagina opgenomen

- Voor normen binnen het thema Volledigheid verwijzen we naar de pagina GGZ Volledigheid


Toelichting bij kolommen:

In de kolom "HT-norm" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht van toepassing zijn, met daarbij vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie ("HT-blokkade").

In de kolom "Status" is te zien of een norm gereed is:

- Normen die aangemerkt zijn als "Testfase (set 1)" en "Testfase (set 2)" en "Testfase (set 3)" kunnen momenteel door instellingen getest worden.

- Normen die aangemerkt zijn als "Testfase (set 4)" zullen in de toekomst door instellingen getest worden.

- Normen die aangemerkt zijn als "In productie" zijn ontwikkeld en getest

A: Aanspraak & Onverzekerde zorg

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID

Code

Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 1) 2022 - Zorgtraject N1167; N2020; N1426
Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 1) 2022 - Zorgtraject N1424; N2023; N1358
Zorgtraject zonder (geldige) AGB-code verwijzer (N2974) Data-analyse Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 3) 2022- Zorgtraject N1551
Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 2) 2022 - Zorgtraject N1775; N2021; N2114; N2028
Zorgtraject zonder verwijsdatum (N2977) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 2) 2022 - Zorgtraject N1703
Verwijsregistratie ZPM (N9151) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 In productie 2022- Zorgtraject N9150
Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling bij doorverwijzing (N2975) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject N2024; N2026
Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Testfase (set 2) 2022 - Zorgtraject N2022
Zorgtraject zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts bij alle cliënten in zorg (N2976) Data-analyse In ontwikkeling
Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Laag A.2 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject datum N1296
Zorgtraject zonder diagnose (N2920) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Signaal In productie 2022 - Zorgtraject N1016
Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.4 In productie 2022 - Zorgtraject N2217
Zorgtraject met onverzekerde diagnose na diagnostiekconsult (N2926) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.4 Testfase (set 1) 2022 - Zorgtraject N2255; N1891; N1346
Zorgtraject zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2927) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd A.4a Nieuwe variant beschikbaar (N2928) 2022 - Zorgtraject N2255; N1891; N1346
Periode zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2928) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.4a Testfase (set 4) 2022- Zorgtraject periode
Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.5 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject N2267
Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.6 Testfase (set 2) 2022 - Cliënt N2327
Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Testfase (set 2) 2022 - Cliënt
Client nadert 730 dagen verblijf (N2489) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Testfase (set 2) 2022 - Cliënt
Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd A.6 Testfase (set 2) 2022 - Cliënt
Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Testfase (set 2) 2022 - Cliënt
Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO Verhoogd A.7 Testfase (set 4) 2022 - Verblijfsdag
Onverzekerde zonder maandelijkse melding aan CAK (N2356) Data-analyse Nvt Nee Onverzekerde zorg - Beschikbaar voor xmCare instellingen 2022 - Zorgtraject datum

B: Beroepen

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Verhoogd B.1 In productie 2021 - Medewerker N2400
Consult met niet toegestaan beroep (N2790) Nog te bouwen Verwacht Verwacht ZVW;FZ Verhoogd B.1 Testase (4) Consult N2203; N2115; N1515
Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) Data-analyse Ja Nee ZVW;FZ Verhoogd B.6 In productie 2021 - Medewerker
Deelwaarneming beroepen (N9237) Steekproef Verwacht Nee ZVW; FZ Verhoogd B.1 In productie 2022- Medewerker N9235

C: Consulten

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Afspraak niet gefiatteerd (N2600) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Verhoogd C.4 In productie 2021 - Afspraak R60109
Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) Data-analyse Verwacht Nee ZVW; FZ Verhoogd C.6 Testfase (set 2) 2022 - Zorgtraject datum
Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd C.14 Testfase (set 4) 2022 - Consult
Cliënt met meer dan XX dagen geen direct contact (N2565) Data-analyse Nvt Nee ZVW;FZ;WLZ;

JW;WMO

- In productie 2021 - Cliënt R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101
Feitelijke levering consulten (N9190) Steekproef Verwacht Nee ZVW Verhoogd C.X In productie 2021 - Consult N9160
Consult van onwaarschijnlijk lange duur (N2770) Data-analyse Ntb Ntb ZVW Verhoogd C.4 In ontwikkeling Consult N1363
X diagnostiek consulten in 3 maanden (N2890) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ C. Geen materieel risico correct registreren en declareren C.10 In ontwikkeling 2022 - Zorgraject periode
Zorgtraject met enkel behandelconsulten (N2937) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd C.4 Testfase (set 4) 2022 - Zorgtraject
Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434) Data-analyse Ntb Ntb ZVW;FZ Verhoogd C.4 In ontwikkeling 2022- Zorgtraject datum N1834
Cliënt met meer dan X consulten op een dag (N2435) Data-analyse Ntb Ntb ZVW;FZ Verhoogd C.4 In ontwikkeling 2022- Zorgtraject datum

D: Declaratie

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60048
Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WLZ Laag D.3 In productie 2021 - Cliënt
Identiteit niet vastgesteld (N2505) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 In productie 2021 - Cliënt R60041
Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 In productie 2021 - Cliënt R60042
BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 In productie 2021 - Cliënt R60035; R60036
COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) Data-analyse Nvt Nee ZVW; WLZ Laag D.4 In productie 2021 - Cliënt
Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) Data-analyse Ja Nee ZVW; WLZ Laag D.4 In productie 2021 - Cliënt

RB: Regiebehandelaar

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2940) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Signaal In productie 2022 - Zorgtraject N2204
Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941) Data-analyse Nee Ja ZVW;FZ Signaal In ontwikkeling 2022- Zorgtraject periode N2204
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na 10 dagen (N2944) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Signaal Testfase (set 1) 2022 - Zorgtraject N2208; N2230
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Testfase (set 2) 2022 - Zorgtraject N1869; N2108; N2230; N2107
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied (N2951) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Testfase (set 1) 2022 - Zorgtraject N2204
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied per periode (N2952) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd RB.2 Testfase (set 4) 2022- Zorgtraject periode
Regiebehandelaar zonder geldig MDO Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Verhoogd In ontwikkeling 2022 - Zorgtraject N2220; N2204
Regiebehandelaar niet in dienst t.t.v. periode regiebehandelaarschap (N2965) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Nieuwe variant beschikbaar (N2966) 2022 - Zorgtraject N2204
Regiebehandelaar desbetreffende periode niet in dienst t.t.v. registratie regiebehandelaar (N2966) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd RB.2 Testfase (set 4) 2022- Zorgtraject periode
Zorgtraject met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2980) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject N1960

V: Verblijf

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd V.1 Testfase (set 2) 2022- Verblijfsdag N2235; N1085
Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Verhoogd V.1 In ontwikkeling 2022- Verblijfsdag
Verblijf ZPM (N9234) Steekproef Verwacht Nee ZVW Verhoogd V.1 In productie 2022- Verblijfsdag N9230; N9231; N9232

ZT: Zorgtraject

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Laag Testfase (set 4) 2022- Consult

ZV: Zorgvraagtypering en overig

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Zorgvraag zonder zorgvraagtypering (N2985) Data-analyse Nvt Nee ZVW Laag ZV.1 Testfase (set 3) 2022- Zorgtraject
Zorgtraject nadert evaluatiedatum zorgvraagtypering volgens beheertabel (N2986) Data-analyse Nvt Nee ZVW Laag ZV.1 Testfase (set 4) 2022- Zorgtraject
Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Verhoogd O.2 Gereed 2021- Contact

AG: Acute GGZ

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2420) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd AG.1 Nieuwe variant in ontwikkeling (N2820) 2022 - Zorgtraject Datum N2236
Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2421) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd AG.1 Nieuwe variant in ontwikkeling (N2821) 2022 - Zorgtraject Datum N2256
Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2820) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd AG.1 Testfase (set 4) 2022- Zorgtraject Periode
Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2821) Data-analyse Verwacht Beschikbaar ZVW Verhoogd AG.1 Testfase (set 4) 2022- Zorgtraject Periode

FZ: Forensische zorg

Norm titel Type controle Financiering Opmerking Prioritering V&C lijst ID code Status Actueel van - tot Niveau
(Controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) Data-analyse FZ Verhoogd A-1 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject R60664
Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) Data-analyse FZ Laag D.3 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject R60669
Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590) Data-analyse FZ - Testfase (set 4) 2022- Cliënt
Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591) Data-analyse FZ - Testfase (set 4) 2022- Cliënt
Strafrechtelijke titel TBS met dwang zonder toeslag TBS met dwang (N2483) FZ GGZ Volledigheid 2022- Verblijfsdag
Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) Data-analyse FZ Laag D.3 Testfase (set 3) 2022 - Zorgtraject R60649; R60650
FZ zorgtraject zonder zorgtrajectnummer (N2993) Data-analyse FZ In ontwikkeling 2022 - Zorgtraject
Forensische titel zonder einddatum (N2460) FZ GGZ Volledigheid 2022 Juridische maatregel R60645
Forensische titel is verlopen (N2461) (fout) Data-analyse FZ Laag D.3 Testfase (set 3) 2022 - Juridische maatregel R60649; R60650
Forensische titel loopt over xx dagen af (N2462) (signaal) Data-analyse FZ Signaal Testfase (set 3) Juridische maatregel R60646

Kwaliteit

Norm titel Type controle Financiering Prioritering
V&C lijst
Status Actueel van - tot Niveau
(Controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Intakebrief ontbreekt (N2550) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Opnamebrief ontbreekt (N2551) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Geen behandelplan aanwezig (N2801) Data-analyse ZVW; FZ Nvt Gereed 2021- Inschrijving R60295
Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) Data-analyse ZVW; FZ Nvt Gereed 2021- Behandelplan R60304
Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) Data-analyse ZVW; FZ Nvt Gereed 2021- Behandelplan R60305