Zorgprestatiemodel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NKZ Banner Home 1 .png

LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Introductie

De onderstaande tabellen tonen de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld.

- Hierin zijn met name normen binnen het thema Rechtmatigheid opgenomen.

- Normen binnen het thema Kwaliteit zijn onderaan de pagina opgenomen

- Voor normen binnen het thema Volledigheid verwijzen we naar de pagina GGZ Volledigheid


Toelichting bij kolommen:

In de kolom "HT-norm geauditeerd" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht in scope zijn voor de ISEA3000 certificering, met daarbij vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie ("HT-blokkade").

In de kolom "Status" is te zien of een norm gereed is:

  • Normen die aangemerkt zijn als "Gereed", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen.
  • Normen die aangemerkt zijn als "Testfase", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen.
  • Normen die aangemerkt zijn als "In ontwikkeling", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.

A: Aanspraak & Onverzekerde zorg

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID

Code

Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1167; N2020; N1426
Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1424; N2023; N1358
Zorgtraject zonder (geldige) AGB-code verwijzer (N2974) Data-analyse Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject N1551
Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1775; N2021; N2114; N2028
Zorgtraject zonder verwijsdatum (N2977) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N1703
Zorgtraject zonder verwijzer (N2978) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Prestatie buiten looptijd geldigheid verwijzing (N2979) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Verwijsregistratie ZPM (N9151) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022- Zorgtraject N9150
Deelwaarneming Verwijsregistratie - Gegevensgericht (N9152) Steekproef Nee Nee ZVW Verhoogd A.1 In testfase 2022- Zorgtraject
Geen terugkoppeling huisarts aanwezig voor client bij doorverwijzing (N2975) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N2024; N2026
Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N2022
Zorgtraject zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts bij alle cliënten in zorg (N2976) Data-analyse Nee ZVW Kwaliteit A.1 Gereed 2022 - Zorgtraject N2024
Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Laag A.2 Gereed 2022 - Zorgtraject datum N1296
Zorgtraject zonder diagnose (N2920) Data-analyse Ja Gebruik N2922 ZVW Signaal Gereed 2022 - Zorgtraject N1016
Periode diagnose dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2922) Data-analyse Nee Beschikbaar ZVW Signaal In testfase 2022 - Zorgtraject periode N1016
Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.4 Gereed 2022 - Zorgtraject N2217
Periode zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2928) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.4a Gereed 2022- Zorgtraject periode N2927;N2926
Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Gepast gebruik A.5 Gereed 2022 - Zorgtraject N2267
Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.6 Gereed 2022 - Cliënt N2327
Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Client nadert 730 dagen verblijf (N2489) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd A.6 Gereed 2022 - Cliënt
Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Machtiging loopt af of is reeds verlopen (N2491) Data-analyse Nvt Nee ZVW Signaal Gereed 2022 - Cliënt
Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO Verhoogd A.7 Gereed 2022 - Verblijfsdag
Onverzekerde zonder maandelijkse melding aan CAK (N2356) Data-analyse Nvt Nee Onverzekerde zorg - Gereed - Beschikbaar voor xmCare en MQ instellingen 2022 - Zorgtraject datum Meldplicht vervallen per 1-3-2022

B: Beroepen

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) Data-analyse Ja Gebruik N2905 ZVW; FZ Verhoogd B.1 Gereed 2021 - Medewerker N2400
Periode met medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2905) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW;FZ Verhoogd B.1 Gereed 2022- Medewerkerperiode N2400; N2901
Medewerker met ongeldige kwalificatie AGB-code (N2904) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW;FZ Verhoogd B.1 Gereed 2022- Medewerkerperiode
Consult met niet toegestaan beroep (N2790) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW;FZ Verhoogd B.1 Gereed Consult N2203; N2115; N1515
Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) Data-analyse Ja Gebruik N2906 ZVW;FZ Verhoogd B.6 Gereed 2021 - Medewerker
Periode met medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2906) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW;FZ Verhoogd B.6 Gereed 2022- Medewerkerperiode N2902
Deelwaarneming Beroepen (N9237) Steekproef Ja Nee ZVW; FZ Verhoogd B.1 Gereed 2022- Medewerker N9235
Deelwaarneming Beroepen - Gegevensgericht (N9238) Steekproef Nee Nee ZVW; FZ Verhoogd B. 1 In testfase 2022- Medewerker N9235

C: Consulten

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Consult
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Afspraak niet gefiatteerd (N2600) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ Verhoogd C.4 Gereed 2021 - Afspraak R60109
Afspraak niet afgehandeld (N2601) Data-analyse Nvt Nee, XmCare ZVW; FZ Verhoogd C.4 Gereed 2021 - Afspraak R60110
Consult zonder verslaglegging (N2781) Data-analyse Ja Nee ZVW;FZ; WLZ; JW; WMO - - Gereed 2021-
Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd C.6 Gereed 2022 - Zorgtraject datum
Er is sprake van opvolgende consulten (N2810) Data-analyse Nee Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd C.6 Gereed 2023 - Medewerkerperiode
Er is sprake van overlappende consulten (N2711) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ - C.6 Gereed 2022 - Zorgtraject datum
Volledige overlap tussen twee declarabele individuele consulten door dezelfde medewerker (N2815) Data-analyse Nee Nee ZVW; FZ - C.6 In testfase 2023- Medewerkerperiode
Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd C.14 Gereed 2022 - Consult
Cliënt met meer dan XX dagen geen direct contact (N2565) Data-analyse Nvt Nee ZVW;FZ;WLZ;

JW;WMO

- Gereed 2021 - Cliënt R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101
Deelwaarneming feitelijke levering: Individuele consulten (N9191) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C.X Gereed 2021 - Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering: Groepsconsulten (N9192) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C.X Gereed 2021 - Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering - Individuele consulten - Gegevensgericht (N9193) Steekproef Nee Nee ZVW Verhoogd C. X In testfase 2021- Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering - Groepsconsulten - Gegevensgericht (N9194) Steekproef Nee Nee ZVW Verhoogd C.X In testfase 2021- Consult N9190
Consult van onwaarschijnlijk lange duur (N2770) Data-analyse Ja Ntb ZVW Verhoogd C.4 Gereed Consult N1363
X diagnostiek consulten in 3 maanden (N2890) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ C. Geen materieel risico correct registreren en declareren C.10 Gereed 2022 - Zorgraject periode
Zorgtraject met enkel behandelconsulten (N2937) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Zorgtraject
Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434) Data-analyse Ntb Ntb ZVW;FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Zorgtraject datum N1834
Cliënt met meer dan X consulten op een dag (N2435) Data-analyse Ntb Ntb ZVW;FZ - C.4 Gereed 2022 - Zorgtraject datum
Behandelaar met meer dan 8 uur declarabele consulten per dag (N2907) Data-analyse Ntb Nee ZVW;FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Medewerker datum N1977
Individueel contact afgeleid naar groepsconsult (N2795) Data-analyse Nvt Nee ZVW;FZ Verhoogd C.4 Gereed 2022 - Contact

D: Declaratie

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) Data-analyse Nvt Nee ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60048
Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt
Identiteit niet vastgesteld (N2505) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60041
Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60042
BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Laag D.3 Gereed 2021 - Cliënt R60035; R60036
COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) Data-analyse Nvt Nee ZVW; WLZ Laag D.4 Gereed 2021 - Cliënt
Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) Data-analyse Ja Nee ZVW; WLZ Laag D.4 Gereed 2021 - Cliënt
Deadline facturatie nadert en er zijn geen validatiefouten (N2860)
Deadline facturatie nadert, maar er staan nog validatiefouten open (N2861)

RB: Regiebehandelaar

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW;FZ Signaal Gereed 2022- Zorgtraject periode N2204
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na eerste consult (N2944) Data-analyse Ja Nee ZVW; FZ Signaal Gereed 2022 - Zorgtraject N2208; N2230
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022 - Zorgtraject N1869; N2108; N2230; N2107
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen, termijn mag onder voorwaarden overschreden worden (N2946) Data-analyse Ja Ntb. ZVW;FZ Signaal RB.2 Gereed 2022 - Zorgtraject
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied per periode (N2952) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW;FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode
Regiebehandelaar zonder geldig MDO (N2960) Data-analyse Nvt Nee ZVW Verhoogd In testfase 2022 - Zorgtraject N2220; N2204
Regiebehandelaar desbetreffende periode niet in dienst t.t.v. registratie regiebehandelaar (N2966) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode
Periode met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2981) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode N1960; N2980

S: Setting

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Setting multidisciplinair geregistreerd, maar geen afstemming plaatsgevonden (N2840) Data-analyse Ja Ja ZVW; FZ Verhoogd S.1 Gereed 2022- Zorgtraject periode N2204
SPV'er betrokken bij consult met setting anders dan outreachend (N2767) Data-analyse Nee Nee, wel mogelijk ZVW; FZ Verhoogd S.1 Gereed 2022- Consult

V: Verblijf

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd V.1 Gereed 2022- Verblijfsdag N2235; N1085
Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Verhoogd V.1 Gereed (enkel beschikbaar voor MQ en XmCare) 2022- Verblijfsdag
Verblijf ZPM (N9234) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd V.1 Gereed 2022- Verblijfsdag N9230; N9231; N9232
Deelwaarneming Verblijf - Gegevensgericht (N9334) Steekproef Nee Nee ZVW Verhoogd V.1 In testfase 2022- Verblijfsdag N9230; N9231; N9232

ZT: Zorgtraject

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Laag Gereed 2022- Consult
Parallelle zorgtrajecten binnen ZVW of FZ (N2910) Data-analyse Nee Nee ZVW;FZ Laag Gereed 2022- Client

ZV: Zorgvraagtypering en overig

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Periode zorgvraagtypering dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2984) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Laag ZV.1 In testfase 2023- Zorgtraject periode
Zorgtraject zonder zorgvraagtypering (N2985) Data-analyse Ja Gebruik N2984 ZVW Laag ZV.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Zorgtraject nadert evaluatiedatum zorgvraagtypering volgens beheertabel (N2986) Data-analyse Nvt Nee ZVW Laag ZV.1 Gereed 2022- Zorgtraject
Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Verhoogd O.2 Gereed 2021- Contact
Contact buiten de instelling zonder reistijd (N2701) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Gereed 2021- Contact

AG: Acute GGZ

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2820) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Laag AG.1 Gereed 2022- Zorgtraject Periode
Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2821) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Kwaliteit AG.1 Gereed 2022- Zorgtraject Periode

FZ: Forensische zorg

Norm titel Type controle HT-norm

geauditeerd

HT-blokkade Financiering Opmerking Prioritering V&C lijst ID code Status Actueel van - tot Niveau
(Controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) Data-analyse Ja FZ Verhoogd A-1 Gereed 2022 - Zorgtraject R60664
Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) Data-analyse Ja FZ Laag D.3 Gereed 2022 - Zorgtraject R60669
FZ Zorgtraject met periode zonder Strafrechtketen nummer (SKN) (N2997) Data-analyse FZ D.3 Gereed 2022 - Zorgtraject periode
Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590) Data-analyse FZ - Gereed 2022- Cliënt
Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591) Data-analyse FZ - Gereed 2022- Cliënt
Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) Data-analyse Ja Beschikbaar FZ Laag D.3 Gereed 2022 - Zorgtraject R60649; R60650
FZ zorgtraject zonder zorgtrajectnummer (N2993) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Zorgtraject
Forensische titel is verlopen (N2464) (fout) Data-analyse FZ Laag D.3 Gereed 2022 - Juridische maatregel N2461; R60649; R60650
Forensische titel loopt over xx dagen af (N2465) (signaal) Data-analyse FZ Signaal Gereed Juridische maatregel N2462; R60646
Zorgtraject zonder contractnummer (N2995) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Zorgtraject
FZ Zorgtraject zonder zorgvraagtypering (N2994) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Zorgtraject
Forensische titel TBS met dwang, zonder toeslag TBS met dwang (N2483) Data-analyse FZ Gereed 2022 - Juridische maatregel

Kwaliteit

Norm titel Type controle Financiering Prioritering
V&C lijst
Status Actueel van - tot Niveau
(Controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Intakebrief ontbreekt (N2550) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Opnamebrief ontbreekt (N2551) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022 - Cliënt
Geen behandelplan aanwezig (N2801) Data-analyse ZVW; FZ Nvt Gereed 2021- Inschrijving R60295
Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) Data-analyse ZVW; WMO; JW; WLZ Nvt Gereed 2021- Behandelplan R60304
Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) Data-analyse ZVW; WMO; JW; WLZ Nvt Gereed 2021- Behandelplan R60305
Cliënt zonder formulier (N2450) Data-analyse ZVW Nvt Gereed 2022- Cliënt N2269