Beroepen die geen tijd mogen schrijven op de DBC (N2203)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2203
Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2018
  2. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

De ervaringsdeskundige ggz en hbo pedagoog mogen wel tijd registreren maar deze mag niet doorvallen op de DBC.

Wet- en regelegeving
2018
Ervaringsdeskundige ggz en hbo pedagoog toegevoegd per 2017 

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de hbo-pedagoog (AG.BI.hped) en de ervaringsdeskundige ggz (AG.BI.ev.mbo EN AG.BI.ev.hbo)  – na een positief advies hierover van het netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz - toegevoegd aan de dbcberoepentabel. Zij zijn opgenomen onder de agogische beroepen.
Geschreven tijd leidt nog niet af naar een dbc. 
Beide beroepen mogen tijd registreren in een dbc, onder voorwaarde dat er sprake is van een contact in het kader van het behandelplan, en van zelfstandig handelen naar eigen inzicht. Voor de ervaringsdeskundige zijn de beroepen op mbo- en hbo-niveau apart toegevoegd. De door beide beroepen geregistreerde tijd, telt voor 2017 nog niet mee in de afleiding naar de dbc.
NR/REG-1734, p. 84   Cono-codes die geen tijd mogen schrijven zijn: 

Beroep Cono-code
HBO-pedagoog AG.BI.hped
Ervaringsdeskundige ggz AG.BI.ev.mbo 
Ervaringsdeskundige ggz
AG.BI.ev.hbo
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Beroepen die geen tijd mogen schrijven op de DBC (N2203)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffend jaar

Blauwepijl.png

2) Behandelaren met onderstaande beroepen hebben tijdschrijfactiviteiten op de DBC's:

  • Ervaringsdeskundige ggz
  • HBO-pedagoog
Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png