Horizontaal Toezicht Zorgprestatiemodel Forensische Zorg

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

NKZ Banner Home 1 .png

LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel Forensische Zorg is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Introductie

Horizontaal Toezicht Zorgprestatiemodel Forensische Zorg richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven in het kader van de Forensische Zorg. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

De onderstaande tabellen tonen de normen die in het kader van Horizontaal Toezicht Zorgprestatiemodel Forensische Zorg zijn ontwikkeld. Uitgangspunt voor dit normenkader zijn de hoog risico's in de landelijke V&C lijst.


Toelichting bij kolommen:

In de kolom "HT-norm geauditeerd" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht in scope zijn voor de ISEA3000 certificering

In de kolom "HT-blokkade" is vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie

In de kolom "Status" is te zien of een norm gereed is:

  • Normen die aangemerkt zijn als "Gereed", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen.
  • Normen die aangemerkt zijn als "Testfase", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen.
  • Normen die aangemerkt zijn als "In ontwikkeling", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.

B: Beroepen

Norm titel Type controle HT-norm geauditeerd HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) Data-analyse Ja Gebruik N2905 ZVW, FZ Verhoogd B. 1 Gereed 2021- Medewerker N2400
Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) Data-analyse Ja Gebruik N2906 ZVW, FZ Verhoogd B. 6 Gereed 2021- Medewerker
Deelwaarneming beroepen (N9237) Deelwaarneming Ja Nee ZVW, FZ Verhoogd B. 1 Gereed 2022- Medewerker N9235

C: Consulten

Norm titel Type controle HT-norm geauditeerd HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434) Data-analyse Ntb Ntb ZVW, FZ Verhoogd C. 4 In testfase 2022- Zorgtraject datum N1834
Afspraak niet gefiatteerd (N2600) Data-analyse Nvt Nee ZVW, FZ Verhoogd C. 4 Gereed 2021- Afspraak R60109
Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Verhoogd C. 6 Gereed 2022- Zorgtraject datum R60101; R60102; R60103; R6019; R61934; R62101
Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) Data-analyse Nvt Nee ZVW, FZ; WLZ; JW; WMO Gereed 2021- Cliënt N1363
Consult van onwaarschijnlijk lange duur (N2770) Data-analyse Ja Ntb ZVW Verhoogd C. 4 In testfase 2022- Consult
Consult zonder verslaglegging (N2781) Data-analyse Ja Nee ZVW, FZ Gereed 2021- Consult
X diagnostiek consulten in 3 maanden (N2890) Data-analyse Ja Nee ZVW, FZ C. Geen materieel risico correct registreren en declareren C. 10 In testfase 2022- Zorgproject periode
Behandelaar met meer dan 8 uur declarabele consulten per dag (N2907) Data-analyse Ntb Nee ZVW, FZ Verhoogd C. 4 In testfase 2022- Medewerker datum N1977
Zorgtraject met enkel behandelconsulten (N2937) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Verhoogd C. 4 Gereed 2022- Zorgtraject
Deelwaarneming feitelijke levering: Individuele consulten (N9191) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C. X Gereed 2021- Consult N9190
Deelwaarneming feitelijke levering: Groepsconsulten (N9192) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd C. X Gereed 2021- Consult N9190

FZ: Forensische zorg

Norm titel Type controle HT-norm geauditeerd HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Forensische titel is verlopen (N2464) (fout) Data-analyse FZ Laag D. 3 Gereed 2022- Forensische zorgtitel N2461; R60649; R60650
Forensische titel zonder einddatum (N2463) Data-analyse FZ Gereed 2022- Forensische zorgtitel N2460
Forensische titel loopt over xx dagen af (N2465) (signaal) Data-analyse FZ Signaal Gereed 2022- Forensische zorgtitel N2462; R60646
Forensische titel TBS met dwang, zonder toeslag TBS met dwang (N2483) Data-analyse FZ Gereed 2022- Juridische maatregel
Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) Data-analyse Ja FZ Verhoogd A-1 Gereed 2022- Zorgtraject R60664
Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) Data-analyse Ja Laag D. 3 Gereed 2022- Zorgtraject R60669
Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) Data-analyse Ja Beschikbaar FZ Laag D. 3 Gereed 2022- Zorgtraject R60649; R60650
FZ zorgtraject zonder zorgtrajectnummer (N2993) Data-analyse FZ Gereed 2022- Zorgtraject
FZ Zorgtraject zonder zorgvraagtypering (N2994) Data-analyse FZ Gereed 2022- Zorgtraject
Zorgtraject zonder contractnummer (N2995) Data-analyse FZ Gereed 2022- Zorgtraject
FZ Zorgtraject met periode zonder Strafrechtketen nummer (SKN) (N2997) Data-analyse FZ D. 3 Gereed 2022- Zorgtraject periode

RB: Regiebehandelaar

Norm titel Type controle HT-norm geauditeerd HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Signaal Gereed 2022- Zorgtraject periode N2204
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na eerste consult (N2944) Data-analyse Ja Nee ZVW, FZ Signaal Gereed 2022- Zorgtraject N2208; N2230
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW, FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject N1869; N2108; N2230; N2107
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen, termijn mag onder voorwaarden overschreden worden (N2946) Data-analyse Ja Ntb ZVW, FZ Signaal RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied per periode (N2952) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode
Regiebehandelaar desbetreffende periode niet in dienst t.t.v. registratie regiebehandelaar (N2966) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode
Periode met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2981) Data-analyse Ja Ja ZVW, FZ Verhoogd RB.2 Gereed 2022- Zorgtraject periode N1960; N2980

V: Verblijf

Norm titel Type controle HT-norm geauditeerd HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; WMO; JW; WLZ Verhoogd V. 1 Gereed (enkel beschikbaar voor MQ en XmCare) 2022- Verblijfsdag
Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd V.1 Gereed 2022- Verblijfsdag N2235; N1085
Verslag nachtelijke aanwezigheid cliënt aanwezig, maar geen verblijfsdag geregistreerd (N2581) Data-analyse Nee Nee ZVW, FZ; WMO; WLZ; JW Hoog Gereed 2022- Verslag
Verblijf ZPM (N9234) Steekproef Ja Nee ZVW Verhoogd V. 1 Gereed 2022- Verblijfsdag N9230; N9231; N9232

ZV: Zorgvraagtypering en overig

Norm titel Type controle HT-norm geauditeerd HT-blokkade Financiering Prioritering
V&C lijst
ID code Status Actueel van - tot Niveau
(controle kijkt per)
Oude (DBC) variant
Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Verhoogd O. 2 Gereed 2021- Contact
Contact buiten de instelling zonder reistijd (N2701) Data-analyse Ja Beschikbaar ZVW; FZ Gereed 2021- Contact