Welkom op Normenkaderzorg!

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Op Normenkaderzorg publiceert ValueCare organisatiestandaarden die aantoonbaar leiden tot minder risico, lagere kosten en betere zorg. Deze openbare kennisbank ontwikkelt ValueCare samen met zorginstellingen.

Het effectief organiseren van zorg wordt minder complex door gezamenlijke ontwikkeling, publicatie en verificatie van deze standaarden. Onderstaand het overzicht van de verschillende normenkaders en standaarden op Normenkaderzorg.

Door te klikken op het vinkje, krijg je meer informatie.
Ziekenhuizen GGZ VVT & GHZ Marktoverstijgend Toelichting
Automatisering zorgregistratie Automatiseer handwerk structureel om administratieve lasten te verlagen, hoge besparingen te realiseren en personeelstekort te verkleinen. Je registratie is direct op orde, met 50% minder administratief werk voor zorgverleners.
Risicobeheersing Gebruik geautomatiseerde controles, steekproeven en facturatieblokkades om risicobeheersing en verantwoording gemakkelijk te maken. Zo ben je 100% compliant, zonder hoge kosten voor intern beheer.
Stuurinformatie Gebruik de standaard van 100+ zorginstellingen om actueel inzicht te krijgen in je belangrijkste KPI’s, zodat je op elk moment kunt bijsturen. Zo zijn je productiviteit, opbrengsten en kosten altijd onder controle.
Prognose Voorspel en bewaak de omzet ten opzichte van je begroting en de afspraken met financiers. Stuur direct bij, op basis van de actuele voorspelling van je omzet en houdt zicht op het onder- of overschrijden van afspraken.

Overzichtspagina's

  1. Normenkaders Ziekenhuizen
  2. Normenkaders GGZ
  3. Normenkaders VVT&GHZ
  4. Marktoverstijgend

Eigenschappen normenkaders

  • Volledig: De Normenkaders zijn een concrete uitwerking van de gehele wet- en regelgeving (geldende NZa beleidsregels).
  • Transparant & Concreet: De Normenkaders bevatten een heldere en eenduidige beschrijving van de regels in detail.
  • Eenduidige interpretatie: intensieve samenwerking met een groot netwerk van aangesloten zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars leidt tot eenduidige interpretatie van de regels. Indien de wet- en regelgeving wijzigt of zorginstellingen en zorgverzekeraars het erover eens zijn dat een andere norm geldt, wordt het Normenkader aangepast zodat deze altijd up to date is.
  • Gedragen: De Normenkaders zijn afgestemd met betrokken partijen zoals zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars en geimplementeerd bij meer dan 50 zorginstellingen. Betrokken partijen zijn het erover eens dat Normenkaders gemeenschappelijk gedragen moeten zijn.
  • Geautomatiseerd: De Normenkaders kunnen geautomatiseerd worden en zijn toepasbaar voor alle informatiesystemen. Hierdoor zijn resultaten vergelijkbaar tussen zorginstellingen en zijn geen (subjectieve) deelwaarnemingen nodig om verantwoording af te leggen. 
  • Proactief bewaken: door gemeenschappelijke Normenkaders te hanteren kunnen zorginstellingen pro-actief hun registratie bewaken zodat correcties achteraf niet nodig zijn.


Bovenstaande Normenkaders zijn sinds 2006 ontwikkeld, beheerd en verspreid door ValueCare en worden gedragen door meer dan 50 zorginstellingen. Voor niet openbare Normenkaders kunt u contact opnemen met ValueCare.

Voor gegevensuitwisseling graag gebruik maken van de volgende Data Aanlever Definities.

De datamodellen en downloads die gehanteerd worden zijn te vinden op NormenkaderBI.