Hoofdpagina

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCare website      Vacatures bij ValueCare

Normenkaderzorg.nl verzamelt, verdeelt en verspreidt kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg. Onderstaand het overzicht van de verschillende Normenkaders. Door erop te klikken, krijgt u de beschrijving van de verschillende normen. 

Normenkaders Ziekenhuizen GGZ
Rechtmatigheid

Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2016
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2015
 3. Ziekenhuizen Handreiking 2014

Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
 2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015
 3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014
 4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2015
 2. Handboek DOT Controleregels 2014

Zelfonderzoek cGGZ

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2013

Rechtmatigheid (Daily Auditing)

 1. SGGZ
 2. BGGZ
 3. LZ
 4. FZ
 5. Jeugd
Tijdigheid
                Ziekenhuizen Tijdigheid GGZ Tijdigheid 2015
Volledigheid

                Ziekenhuizen Volledigheid 2015 

          Niet openbaar
 Retourposten                Ziekenhuizen Retourposten 2015            Niet openbaar

  Eigenschappen Normenkaders  

 • Volledig: De Normenkaders zijn een concrete uitwerking van de gehele wet- en regelgeving (geldende NZa beleidsregels).
 • Transparant & Concreet: De Normenkaders bevatten een heldere en eenduidige beschrijving van de regels in detail.
 • Eenduidige interpretatie: intensieve samenwerking met een groot netwerk van aangesloten zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars leidt tot eenduidige interpretatie van de regels. Indien de wet- en regelgeving wijzigt of zorginstellingen en zorgverzekeraars het erover eens zijn dat een andere norm geldt, wordt het Normenkader aangepast zodat deze altijd up to date is.
 • Gedragen: De Normenkaders zijn afgestemd met betrokken partijen zoals zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars en geimplementeerd bij meer dan 50 zorginstellingen. Betrokken partijen zijn het erover eens dat Normenkaders gemeenschappelijk gedragen moeten zijn.
 • Geautomatiseerd: De Normenkaders kunnen geautomatiseerd worden en zijn toepasbaar voor alle informatiesystemen. Hierdoor zijn resultaten vergelijkbaar tussen zorginstellingen en zijn geen (subjectieve) deelwaarnemingen nodig om verantwoording af te leggen. 
 • Proactief bewaken: door gemeenschappelijke Normenkaders te hanteren kunnen zorginstellingen pro-actief hun registratie bewaken zodat correcties achteraf niet nodig zijn.

Bovenstaande Normenkaders zijn sinds 2006 ontwikkeld, beheerd en verspreid door ValueCare en worden gedragen door meer dan 50 zorginstellingen. Voor niet openbare Normenkaders kunt u contact opnemen met ValueCare. Voor gegevensuitwisseling graag gebruik maken van de volgende Data Aanlever Definities.