ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Inleiding

ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden wiskundige modellen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op 4 dimensies: financier, declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), setting en organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.

ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.

Om te kunnen ondersteunen bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie zijn de ZPM omzetprognose en ZPM afsprakenmonitor ontwikkeld. Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de prognoses en monitor steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord middels monitoring op het verschil tussen geprognosticeerde en gerealiseerde omzet.

ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor

De ZPM omzetprognose en de ZPM afsprakenmonitor verhouden zich tot elkaar als bruto en netto omzetprognose. Hierin voorspelt de ZPM omzetprognose de bruto omzet en de ZPM afsprakenmonitor de netto omzet (zie ook diagram ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor).


ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor


De ZPM omzetprognose neemt het ValueCare B-model als input en komt aan de hand van een trendlijn van de productie tot een bruto omzet. Aan de hand van de gemaakte afspraken met verzekeraars corrigeert de ZPM afsprakenmonitor deze bruto omzet naar een netto omzet.


Voor meer over de ZPM Omzetmonitor: ZPM Omzetprognose.

Voor meer over de ZPM Afsprakenmonitor: ZPM Afsprakenmonitor.

 

ValueCarelogo2022.png