Ziekenhuizen Volledigheid

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

NKZ Banner Home 2 .png

Hieronder zijn een aantal controles uitgewerkt van het Normenkader Volledigheid van ValueCare. Deze uitwerkingen geven een goed beeld hoe ValueCare de volledigheid van registratie, declaratie en inning bewaakt bij ziekenhuizen. Het totale Normenkader Volledigheid van ValueCare bevat meer dan 100 controles en bewaakt meer dan 1000 verbanden tussen zorgactiviteiten, diagnoses, verslagen (textmining) en afspraken (poli, opname, OK). Deze controles worden dagelijks gedraaid en acties worden toegewezen aan verantwoordelijke medewerkers. Dit zorgt voor een leereffect.

Algemeen

Polikliniek

Operatieve zorgactiviteiten

Spoedeisende hulp

Intercollegiaal consult (ICC)

Medebehandeling

Multidisciplinaire zorg

Dagverpleging

Langdurige observatie

Verpleegdagen

OZP - IC add-ons

OZP - Dure geneesmiddelen

  • R05325 Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID
  • R05360 Medicinaal oncologisch subtraject zonder verstrekkings- of begeleidingscode
  • R05366 Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor voorgeschreven maar niet in doelsysteem
  • R05370 Add-on geneesmiddel met aantal dat niet valt binnen door klant gestelde range, of daar niet in voorkomt.
  • R05376 Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor met aanspraakcode N of O geregistreerd
  • R05380 Hoeveelheid add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd ongelijk aan hoeveelheid verstrekt door apotheek

MRI en lab verrichtingen

OZP - overige zorgproducten

Subtrajecten - Openen en Sluiten

Parallelliteit

Verrichtingen Koppelen

Complexe zorg

Kaakchirurgie