Ziekenhuizen DOT Controleregels 2023

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel

D.P.A.99.02 Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen

D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC

D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC

D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct

D.P.A.99.09 Parallelliteit IC zorgactiviteit

D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit

D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct

D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.15.01 Duur (120 dagen) niet-klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing

D.D.A.99.17 Duur hemodialyse

D.P.A.99.46 Parallelliteit donor

D.P.A.99.47 Parallelliteit IC toeslag

D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties

D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie

D.P.A.99.52 Parallelliteit ICC-IC en IC-behandeldag

D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling

D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag

D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag

D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag

D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag

D.P.A.99.61 Parallelliteit overig traject

D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care

D.P.A.99.64 Parallelliteit MRI

D.P.A.99.65 Parallelliteit MRI

D.P.A.99.66 Parallelliteit MRI

D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen

D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde

D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg

D.P.A.16.74 Parallelliteit topreferente kinderoncologie

D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling

D.P.A.99.76 Parallelliteit MRI (maximaal 2)

D.A.99.83 Add-on geneesmiddel icm zorgproduct

D.D.A.20.84.01 Hart revalidatie

D.D.A.99.85.01 Duur complex chronisch long falen

  • Nog te bouwen

D.D.A.99.86.01 Incongruentie genderidentiteit fase 1 en 2

D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3

D.P.A.99.89 Parallelliteit multitrauma

D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit

D.P.A.99.90b Parallel verpleegdag zorgactiviteit

D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag

D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling

D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging

D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging

D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties

D.P.A.99.100 Traject poliklinische bevalling

D.P.A.99.101 Zorgactiviteit screen to screen

D.P.A.99.103 Follow-up neonatale IC of pediatrische IC

D.P.A.99.104 Zorgactiviteit langdurige observatie zonder overnachting

D.P.A.99.105 OZP gezonde zuigeling parallel declareren aan klinisch ZP Kindergeneeskunde

D.P.A.99.106 Parallel declareren OZP

D.P.A.99.110 Parallelliteit IC Dialyse toeslag

D.P.A.1100.111 Seriële afkeuring consult bij kaakchirurgie

D.D.A.90.160 Duur complexe erfelijkheidsadvisering

D.P.A.99.163 OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek

D.A.99.164 Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen

D.P.A.99.165 Parallelliteit ECMO toeslag

D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

D.S.A.1100.174. Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie

D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie

D.S.A.1100.176. Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie

D.P.A.1100.177 Parallelliteit intermaxillaire fixatie bij kaakchirurgie

D.P.A.99.178 Parallelle MRI codes

D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie

D.P.A.35.180 Parallelliteit binnen specialisme klinische geriatrie

D.P.A.99.181 OZP i.c.m. Zorgproduct

D.A.99.183 Zorgproduct ADHD in 2016

D.A. 99.184 Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016

D.PS.A.99.187 Subtrajectnummers

Indien u interesse heeft in deze controle, dan kan dit bij productteam Rechtmatigheid worden aangevraagd

D.P.A.99.188 Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten

D.PS.A.99.190 Operatieve fase orgaantransplantatie ontvanger

D.PS.A.99.191 Parallelle screening late effecten behandeling kanker

Indien u interesse heeft in deze controle, dan kan dit bij productteam Rechtmatigheid worden aangevraagd

D.PS.A.99.192 Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger

D.A.99.193 Extracorporele immunoadsorptiebehandeling

D.P.A.99.194 Parallelliteit uitgebreid consult

D.P.A.99.196 Parallelliteit palliatief consult en eerste polikliniekbezoek

D.A.16.197 Dubbele declaratie zorgactiviteit Skion

D.P.A.99.198 Parallelliteit zorgproducten complex chronisch longfalen

Indien u interesse heeft in deze controle, dan kan dit bij productteam Rechtmatigheid worden aangevraagd

D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen

D.P.R.99.91 Parallel declareren eerstelijns zorgactiviteiten

D.P.R.99.93 Parallel declareren van zorgactiviteiten dagverpleging

D.P.R.99.102 Parallel declareren IC dag aan klinisch operatief zorgproduct

D.P.R.99.172 Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code

D.PS.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek