Ziekenhuizen Handreiking 2014

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek
Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
Onterecht vastleggen van Medebehandeling
Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag
Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Meermaals vastleggen van een onderzoek – Radiologie, Pathologie
Het onterecht registreren en declareren van add-ons voor dure geneesmiddelen
Onterecht een parallel zorgtraject openen
Openen zorgtraject
Het in rekening brengen van zorg ten laste van de ZVW terwijl er geen verwijzer aanwezig is (uitzondering acute zorg)
Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed.
Het onterecht declareren van 190043/190044/190045/190046/190047/190048 naast een DBC zorgproduct van de gynaecoloog
Het declareren van zorg alsof er sprake is van een indicatie conform de Zvw, terwijl hier geen sprake van is: IVF en vruchtbaarheid gerelateerde zorg
Declareren van WBMV verrichtingen zonder vergunning


*Goedgekeurd door ZN en Zorgverzekeraars op 9-6-2015