Wmo

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Normenkader WMO Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor de WMO en diens geldigheid per jaar.

ValueCare begrijpt dat het een uitdaging is om grip te houden op risico’s. Daarom leveren wij onze klanten een volledig ingericht Control Framework. Hiermee worden strategische risico’s bewaakt en zijn organisaties aantoonbaar in control.


Berichtenverkeer
WMO - Geen enkele WMO315 of WMO301 verstuurd of vastgelegd (R61913)

Deze controle signaleert ingeschreven WMO cliënten waarbij er geen verzoek om toewijzing (WMO315) is gedaan aan gemeente of geen gemeentelijke beschikking aanwezig is (WMO301) of vastgelegd. Deze controle signaleert cliënten met een WMO zorgcasus of verstrekking vanaf 1-1-2017, deze startdatum is instelbaar.

De gewenste einddatum van de beschikking moet liggen op of na de inschrijfdatum.

WMO - Startzorgmelding WMO305 ontbreekt (R61925)

Bij starten van de zorg moet bij WMO beschikkingen een startzorg melding gedaan worden aan de gemeente met de datum waarop de zorg is gestart. Indien er geen melding wordt gedaan, loopt de instelling het risico dat de factuur niet betaald wordt. De controle signaleert of er een WMO305 verzonden is op de startdatum van WMO zorg met een beschikking, deze startdatum is instelbaar. 

WMO - Startzorgmelding ontbreekt (R61905)

Bij starten van de zorg moet bij WMO beschikkingen een startzorg melding gedaan worden aan de gemeente met de datum waarop de zorg is gestart. Indien er geen melding wordt gedaan, loopt de instelling het risico dat de factuur niet betaald wordt. Deze controle signaleert of er na binnenkomst van een WMO301, een WMO305 is verzonden. 

WMO - Stopzorgmelding WMO307 ontbreekt (R61926)

Bij het stoppen van de zorg moet bij WMO beschikkingen een stopzorgmelding gedaan worden aan de gemeente met de datum waarop de zorg is gestopt De controle signaleert of er een WMO307 verzonden is wanneer het geregistreerde product reeds gesloten is. 

WMO - Beschikking loopt af (R61927)

Deze controle signaleert indien een beschikking binnen nu en X afloopt. Vraag een nieuwe beschikking aan of pas de financieringsvorm aan voor de cliënt. 

WMO - Geldige WMO beschikking zonder WMO verstrekking (R61928)

Deze controle signaleert cliënten met een geldige WMO beschikking, maar zonder openstaande WMO verstrekking. 

Rechtmatigheid, volledigheid en tijdigheid

WMO - Geen levering dagbesteding bij indicatie met dagbesteding (R61923)

Deze controle signaleert wanneer er een indicatie aanwezig is voor dagbesteding maar er geen dagbesteding is geregistreerd.
WMO - Contact buiten looptijd beschikking/ondersteuningseenheid (R61931)

Deze controle signaleert contacten buiten de looptijd van het geregistreerde ondersteuningseenheid/beschikking. Signalering op contactniveau.

WMO - Contacten buiten looptijd beschikking/ondersteuningseenheid (R61932)
Deze controle signaleert contacten buiten de looptijd van het geregistreerde ondersteuningseenheid, gegroepeerd per inschrijving.
WMO - Contacten bij afwezigheid (R61933)
Deze controle signaleert of er bij tijdelijke afwezigheid een niet verblijf-product is geregistreerd op een bepaald zorgprogramma. EPD specifiek
WMO - Beschermd Wonen - Contact op afwezigheidsdag (R61954)
Controle signaleert vanaf X alle contacten die binnen Beschermd Wonen geregistreerd zijn terwijl er een afwezigheidsdag is geregistreerd.  In deze situatie mag enkel verblijf worden gedeclareerd, overige contacten mogen niet gedeclareerd worden.
WMO - Verblijfsdagen buiten looptijd ondersteuningseenheid (R61956)
Deze controle signaleert verblijfsdagen buiten de looptijd van het geregistreerde WMO product, gegroepeerd per inschrijving.

Tijdsbesteding en kwalitatieve controles
WMO - Limiet beschikking nadert of is overschreden (R61930)

Instellingen krijgen van de gemeente een beschikking waaraan vaak een limiet in euro's of minuten per frequentie is gebonden. Als instelling loop je een risico als dit limiet overschreden wordt.

Variabelen:

  • PxQ afspraken worden gecontroleerd: JA
  • Arrangementen (stuks o.b.v. minuutprijs) worden gecontroleerd: JAVerouderde normen


2015 2016 2017
2018
x x x x
x x x x