Initiële DBC zonder diagnostiekcontact door toegestane regiebehandelaar (N2208)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N2208)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2208
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
 2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
 5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

 1. FZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 2. FZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 3. FZ 2018 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

Initiële DBC's zonder directe tijd op een intake- of diagnostiekcontact van iemand die volgens het kwaliteitstatuut regie-/hoofdbehandelaar moet zijn in de diagnostische fase mogen niet gedeclareerd worden. Wanneer er in de toekomst wel een afspraak met deze regie-/hoofdbehandelaar is gepland, stroomt de actie uit.

Wet- en regelgeving
2017
Instellingen

De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • gz-psycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in werking treedt per 1 januari 2017;

2017: NR/REG-1734 art. 1.3 lid dd

Registreren
Een initiële dbc moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

Declaratiebepalingen dbc's
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.4 lid 2 en art. 3.3 lid 1

2018
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.   

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2018: NR/REG-1803a art. 1

Registreren
Een initiële dbc moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

Declaratiebepalingen dbc's
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150), of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 3 en art. 5.3 lid 1

2019
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.   

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2019: NR/REG-1927 art. 1 lid dd

Registeren
Een initiële dbc moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen

Declaratiebepalingen dbc's
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 3 en art. 5.3 lid 1

2020
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.   

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als  regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2020: NR/REG-2021b art. 1 lid ff

Registreren
Een initiële dbc moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

Declaratiebepalingen dbc's
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147) of wanneer er sprake is van VMR dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s buiten budget zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2020: NR/REG-2021b art. 5.1.4 lid 3 en art. 5.3 lid 1

2021
Regiebehandelaars in de generalistische basis-ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ-psycholoog
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2021: NR/REG-2113a art. 1 lid ff

Registreren
Een initiële dbc moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

2021: NR/REG-2113a art. 5.1.4 lid 3

Declaratiebepalingen dbc's
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147) of wanneer er sprake is van VMR dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisisdbc’s buiten budget zonder verblijf (zorgtypes 304, 305 en 306) geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2021: NR/REG-2113a art. 5.3 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Bij de bepaling van de regie-/hoofdbehandelaar wordt uitgegaan van een regie-/hoofdbehandelaar ten tijde van het contact in kwestie. Er wordt dus rekening gehouden met regie-/hoofdbehandelaarhistorie.
 2. Onder “het stellen van een diagnose” wordt verstaan een contact uit de categorie intake of diagnostiek (activiteit 2.x) tijdens de looptijd van de DBC.
 3. Omdat de regie-/hoofdbehandelaar “voor het stellen van een diagnose” directe tijd aan de cliënt moet hebben besteed, geldt deze eis logischerwijs niet voor DBC’s waarbij het stellen van een diagnose geen vereiste is:
  1. Vervolg-DBC’s (zie ook CIRCULAIRE CI/14/55c).
  2. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject.
  3. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose.
  4. DBC's met zorgtype 147 (overgang vanuit de Jeugdwet) (Bron: NR/REG-1734, p. 19)
  5. DBC's met zorgtype 150 (een initiële dbc door de overgang naar DSM-5) (Bron: NR/REG-1734, p. 19)
 4. In eerste instantie wordt uitgegaan van de regiebehandelaren die volgens de Schipperslijst zijn ingesteld. 
 5. Mogelijkerwijs zijn er door ggz-instellingen volgens hun eigen kwaliteitsstatuut minder regiebehandelaren toegestaan om diagnostiek uit te voeren. Indien er sprake is van eigen afspraken die strenger zijn dan de Schipperslijst dan wordt daar in de programmeerbare norm rekening mee gehouden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Initiële DBC zonder diagnostiekcontact regie-/hoofdbehandelaar (N2208)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png
2) DBC's geopend in het betreffende jaar
Blauwepijl.png

3) Er is GEEN sprake van
1. Vervolg-DBC
OF
2. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens of aansluitend op DBBC zorgtraject
OF
3. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens of aansluitend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose
4. Een crisis-DBC
OF
5. DBC met zorgtype 147 of 150

Blauwepijl.png
4)  DBC bevat geen directe tijd op een intake- of diagnostiekcontact van iemand die de intake of diagnostiek mag uitvoeren

Logica 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png