Data validatie ZPM

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

ValueCare ondersteunt instellingen bij de invoering van het Zorgprestatiemodel. In het ValueCare datamodel zijn daarvoor nieuwe datasets geïntroduceerd en enige datasets aangepast. De ZPM controles en rapportages maken gebruik van deze datasets. Om een goede werking te borgen van de ZPM controles en rapportages dient een data validatie uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn instelling en ValueCare gezamenlijk verantwoordelijk. Op deze wiki worden de validatie stappen beschreven.

ZPM datasets

De volgende datasets zijn belangrijk in het kader van de data validatie. Deze datasets zijn gebundeld op het dashboard: "ZPM Stuurinformatie - Datasets"

 • Activiteiten ZPM:
  • Deze dataset bevat de prestaties voor consulten, groepsconsulten en de reistijd. Data van voor 2022 is gebaseerd op simulatie data en van na 2022 op data uit de EPDs (mits deze beschikbaar is). Het type prestatie kan gevonden worden in het veld "Declaratiecode", andere relevante velden zijn: "Setting", "Beroepencategorie", "Tijdstaffel", "Bedrag totaal" en "Type tijd". Voor groepsconsulten is verder het relevante veld "Aantal cliënten per behandelaar" toegevoegd. Daarnaast kan je natuurlijk alle standaard velden verwachten zoals: "Kostenplaats", "Medewerker", "Rapportagedatum" et cetera. Een contact waarbij directe-, indirecte- en reistijd is geschreven wordt hier getoond als 3 regels. Via kolom "Type tijd" kan je de betreffende duur terugvinden. Enkel 1 regel krijgt een declaratiecode. Een contact met 2 behandelaren, 4 cliënten en alle soorten tijd (directe-, indirecte- en reistijd) krijgt dus 2 x 4 x 3 = 24 regels. Enkel de regel met de directe tijd krijgt een declaratiecode. De minuten van de declarabele reistijd is terug te vinden in deze dataset, echter is de bijbehorende waarde en declaratiecode (OV) terug te vinden in de dataset van de OZP's.
 • Verblijfsdagen (ZPM):
  • Deze dataset bevat de in het EPD geregistreerde en doorgevallen verblijfsdagen plus de OZP's verblijfsdagen crisis binnen budget. Deze dataset is standaard gefilterd op ZPM verblijfsdagen. Het doel van deze dataset is om inzichtelijk te maken welk type verblijfsdagen cliënten hebben gehad en vanuit welk type zorg dit was. Elke regel bevat 1 verblijfsdag per cliënt op de locatie van het verblijf. Om de relevante verblijfsdagen voor het ZPM te zien kan je bijvoorbeeld selecteren op het veld "Declaratiecode". Relevante facetten die getoond worden in deze dataset zijn onder andere: "Verblijfsdagnummer", "Client-code", "Zorgtype", "Declaratiecode", "Soort GGZ zorg", "Financier".
 • Overige prestaties (Dataset OZP ZPM):
  • Deze dataset bevat alle OZP's behalve de verblijfsdagen crisis binnen budget. Data van voor 2022 is gebaseerd op simulatie data en van na 2022 op data uit de EPDs (mits deze beschikbaar is). Het type OZP kan gevonden worden in het veld "Declaratiecode", andere relevante velden zijn:  "Bedrag totaal" en "Crisis binnen Budget". Daarnaast kan je natuurlijk alle standaard velden verwachten zoals: "Kostenplaats", "Rapportagedatum" et cetera.
 • Zorgtraject
  • Deze dataset bevat informatie rondom zorgtrajecten, zoals verwijstypecode, diagnoses, zorglabels en regiebehandelaar. Deze data is niet mee gesimuleerd, dus dataset bevat informatie vanaf 1/1/2022.
 • ZPM Regiebehandelaar
  • Deze dataset is beschikbaar vanaf de release van 8 februari.
  • Deze dataset bevat regiebehandelaren met de medewerker beroepscode, inclusief start- en einddatum.

Validatiestappen

De volgende validatiestappen moeten worden doorlopen:

 1. Check op volledigheid van de nieuwe datasets en de aangepaste datasets voor de registratie van kalenderjaar 2022.
  1. Check of het aantal individuele consulten en groepsconsulten in dataset "Activiteiten ZPM" klopt voor de geselecteerde periode. Vergelijk met het aantal uit het EPD of het DWH.
  2. Check of het aantal prestaties in dataset "Verblijfsdagen" klopt voor de geselecteerde periode. Vergelijk met het aantal uit het EPD of het DWH.
  3. Check of het aantal prestaties in dataset "Overige prestaties" klopt voor de geselecteerde periode. Vergelijk met het aantal uit het EPD of het DWH.
  4. Check of het aantal zorgtrajecten in dataset "Zorgtrajecten" klopt voor de geselecteerde periode. Vergelijk met het aantal uit het EPD of het DWH.
 2. Check op juistheid van de nieuwe datasets en de aangepaste datasets voor de registratie van kalenderjaar 2022 (niet tarieven).
  1. Check voor 10 individuele consulten in dataset "Activiteiten ZPM" of de waarden kloppen van de velden in de dataset. Vergelijk met het EPD.
  2. Check voor 10 groepsconsulten in dataset "Activiteiten ZPM" of de waarden kloppen van de velden in de dataset. Vergelijk met het EPD.
  3. Check voor 10 prestaties in dataset "Verblijfsdagen" of de waarden kloppen van de velden in de dataset. Vergelijk met het EPD.
  4. Check voor 10 prestaties in dataset "Overige prestaties" of de waarden kloppen van de velden in de dataset. Vergelijk met het EPD.
  5. Check voor de volgende kolommen de volledige massa zorgprestaties in de 4 bovenstaande datasets of deze volledig en correct zijn gevuld:
   • Declaratiecode
   • Financier
   • Declarabel
   • Kostenplaats
   • Beroep
   • Crisis binnen budget
   • soort GGZ zorg
   • Bedrag totaal
 3. Check op juistheid van de nieuwe datasets en de aangepaste datasets voor de registratie van kalenderjaar 2022 (tarieven)
  1. Indien het EPD de tarieven bevat voor een verzekeraar, dan moeten de tarieven in de datasets gelijk zijn aan de tarieven van het EPD.
   1. Check voor 10 individuele consulten in dataset "Activiteiten ZPM" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met het EPD.
   2. Check voor 10 groepsconsulten in dataset "Activiteiten ZPM" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met het EPD.
   3. Check voor 10 prestaties in dataset "Verblijfsdagen" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met het EPD.
   4. Check voor 10 prestaties in dataset "Overige prestaties" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met het EPD.
  2. Indien het EPD niet de tarieven bevat voor een verzekeraar, dan worden de 100% NZA tarieven getoond, tenzij met behulp van de beheertabel "Beheer BI: Afslagpercentage ZPM" de afslagpercentages per verzekeraar per categorie zijn ingevuld. Uiteraard worden dan de afgeslagen tarieven getoond.
   1. Check voor 10 individuele consulten in dataset "Activiteiten ZPM" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met de NZA tarievenlijst.
   2. Check voor 10 groepsconsulten in dataset "Activiteiten ZPM" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met de NZA tarievenlijst.
   3. Check voor 10 prestaties in dataset "Verblijfsdagen" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met het NZA tarievenlijst.
   4. Check voor 10 prestaties in dataset "Overige prestaties" of de tarieven kloppen in de dataset. Vergelijk met het NZA tarievenlijst.
 4. Check op juistheid van de nieuwe dataset voor de registratie van kalenderjaar 2022
  1. Check het totaal aantal geopende zorgtrajecten op een bepaalde datum. Vergelijk met het aantal uit het EPD of het DWH.
  2. Check voor 10 zorgtrajecten in dataset "zorgtraject ZPM" of de waarden kloppen van de velden in de dataset (oa diagnose, verwijstypecode, zorglabel, regiebehandelaar). Vergelijk met het EPD.
 5. Check op juistheid van de nieuwe dataset voor de registratie van kalenderjaar 2022
  1. Check voor 10 regiehandelaren of de beroepscode(s) overeenkomen met de beroepscode in het EPD, inclusief start- en einddatum. Vergelijk met het EPD.

Vastleggen resultaten data validatie

Ten behoeve van interne audit van instelling en ValueCare, maar ook externe audit door accountants en verzekeraars, dienen de resultaten van de data validatie vastgelegd te worden.

 1. Bevindingen tijdens de data validatie kunnen op de gebruikelijke manier worden doorgegeven: door middel van aanvragen via de portaal. Indien de bevinding leidt tot een correctie, dan dient de deelcheck in kwestie opnieuw gedaan te worden.
 2. Goedkeuring van de data validatie dient ook via een aanvraag in de portaal doorgegeven te worden. Gelieve deze als volgt de noemen: "Data-validatie ZPM afgerond".