Data Aanlever Definities

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Onderdeel Definitie
Gegevensdrager
Tekstbestand
Encoding
Bij voorkeur UTF-8, anders Latin-1
Bestandstype
CSV-variant
Bestandsnaam per tabel
[klantnaam]_[Querynaam]_[tabelversienummer]_[aanleverdatum:yyyymmdd].csv' dus bv 'ZKHX_ZISNAAM_MODULENAAM_TABELNAAM_1_20151225.csv' 
(indien ValueCare geen Query heeft geleverd dan graag tabelnaam invullen voor Querynaam)
Header 
JA, altijd (indien mogelijk overnemen uit het Informatie Systeem)
Separator van waarden
|
Delimiter
" (ASCII 34. Links en rechts van de waarde)
Escapen van delimiter
"" (verdubbelen)
Regeleinde 
Elke regel moet afgesloten worden met een CR/LF
Lege waarden
Als lege waarde aanleveren, niet vullen met dummy-waarden of spaties
Niet bestaande velden in data
Indien velden niet bestaan in data en wel worden uitgevraagd in query dan velden niet meenemen en verwijderen uit query
Numerieke waarden
Aanleveren met punt, dus bv 27802.21 voor 27802 euro en 21 cent
Leeg bestand ook aanleveren
JA, bestand zonder regels ook aanleveren
Comprimeren 
JA, naar ZIP-file
Gegevensaanlevering Door middel van two-way-authenticatie via ISO27001 gecertificeerde omgeving

Voorbeelden 1:

Data met 2 kolommen, 1 header, 3 rijen data. De eerste kolom is tekst. De tweede kolom is numeriek:

"Header1"|"Header2"
"Tekst1"|"123.4"
"Tekst2"|"567"
"Tekst3"|"890"

Voorbeeld 2:

Veldwaarden mogen spaties, comma's etc. bevatten. Dit is een geldige waarde:

"abc,123 *&^%def"

Voorbeeld 3:

Ook de separator mag in een waarde voorkomen. Dit is een geldige waarde:

"|"

Voorbeeld 4:

Als de delimiter in een waarde voorkomt, dan moet deze escaped worden door hem te verdubbelen. Dit is een geldige waarde:

"Jan zei: ""Zo gaat het goed."""