Berekening financiële impact

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting

De financiële impact wordt bepaald door de onterechte verrichting(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte verrichtingen. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Verschil in waarde subtrajecten bij onterecht dubbele verrichting

De financiële impact wordt bepaald door onterechte dubbele verrichtingen te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De eerst geregistreerde verrichting wordt als correct beschouwd. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte consulten.

Waarde subtraject

De financiële impact is de waarde van het onterecht subtraject.

Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting

De financiële impact wordt bepaald door de onterechte verrichting te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. Indien er op de dag van de onterechte verrichting (bijvoorbeeld een dagopname) nog geen andere verrichting (bijvoorbeeld een consult) geregistreerd is, wordt er een verrichting toegevoegd. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van de onterechte verrichting en het eventuele toevoegen van de andere verrichting.

Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen verrichting en waarde van het registeren van de OZP

De financiële impact wordt bepaald door het overig zorgproduct (OZP) te registreren en een verrichting te verwijderen uit het subtraject, Het subtraject wordt opnieuw gegrouperd exclusief de verwijderde verrichting. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject exclusief verrichting, plus de nieuwe OZP (nieuwe situatie) en de som van de waarde van het subtraject inclusief verrichting, exclusief de OZP (oude situatie).

Waarde add-on/OZP

De financiële impact is de waarde van de add-on of OZP.

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting verminderd met de waarde van de OZP

De financiële impact wordt bepaald door het overig zorgproduct (OZP) te verwijderen en een verrichting toe te voegen aan het verwijzend subtraject, het subtraject van de aanvrager of het subtraject dat binnen 7 dagen geopend is na de OZP. Het subtraject wordt opnieuw gegrouperd inclusief de nieuwe verrichting. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject inlcusief verrichting, maar zonder OZP (nieuwe situatie) en de som van de waarde van het subtraject zonder verrichting en de OZP (oude situatie).

Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata

De openingsdatum wordt gelijkgesteld aan de dag dat de eerste zorgactiviteit van het subtraject is uitgevoerd. De sluitingsdatum wordt met hetzelfde aantal dagen vooruitgeschoven. Indien er een opvolgend subtraject bestaat binnen het zorgtraject dan worden de zorgactiviteiten die vallen binnen de verlening van het eerste traject overgeheveld van het opvolgend traject naar het eerste traject. Beide trajecten worden opnieuw gegrouperd. Het verschil van de financiële waarde van de nieuwe situatie en de oude situatie is de financiële impact.

Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen verrichtingen

Het onterechte subtraject wordt verwijderd. De verrichtingen die gekoppeld waren aan dit onterechte subtraject worden overgeheveld naar het parallelle traject. De financiële impact is het verschil in waarde tussen het nieuwe verzwaarde traject en de som van de twee oude trajecten.

Waarde zorgactiviteit

De financiële impact is de waarde van de onterechte zorgactiviteit.

Waardering Kaakchirurgie met toepassing halveringsregel

De financiële impact wordt bepaald door het tarief (honorarium + kostendeel) van de onterecht tegen het maximum tarief gefactureerde zorgactiviteiten te halveren (toepassen halveringsregel). De financiële impact is de helft van het maximumtarief (honorarium + kostendeel). Bij de bepaling van de duurste zorgactiviteit ten behoeve van de toepassing van de halveringsregel wordt als uitgangspunt het honorariumtarief van de kaakchirurg genomen.

Impact bij verdelen van verpleegdagen

Indien er sprake is van meerdere verpleegdagen op 1 dag, wordt de onterechte verpleegdag verwijderd uit de te grouperen zorgactiviteiten. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van de verpleegdag.

Indien er sprake is van het verdelen van verpleegdagen behorend bij één klinische opname over meerdere zorgtrajecten binnen dat specialisme, worden alle verpleegdagen behorend bij de klinische opname omgehangen naar het subtraject met de meeste verpleegdagen, omdat dit de meest aannemelijke correcte registratie is. Uitgezonderd hiervan zijn trajecten van gynaecologie met een diagnose V41/V42 (t/m 31-12-2013). Hier worden de verpleegdagen altijd aan de V41/V42  gekoppeld. Per 1-1-2014 wordt gekeken naar diagnose Z**. De resulterende subtrajecten worden opnieuw gegrouperd. De financiële impact is het verschil in de som van de waarde van beide subtrajecten samen vóór en ná het omhangen van de verpleegdagen.

Indien er sprake is van twee aaneengesloten klinische opnames bij hetzelfde specialisme die gekoppeld zijn aan verschillende zorgtrajecten binnen dat specialisme, worden alle verpleegdagen behorend bij de aansluitende klinische opnames omgehangen naar het subtraject met de meeste verpleegdagen, omdat dit de meest aannemelijke correcte registratie is. Uitgezonderd hiervan zijn trajecten van gynaecologie met een diagnose V41/V42 (t/m 31-12-2013). Hier worden de verpleegdagen altijd aan de V41/V42  gekoppeld. Per 1-1-2014 wordt gekeken naar diagnose Z**. Indien hierdoor de situatie ontslaat dat er meerdere verpleegdagen op 1 dag geregistreerd zijn, dan wordt de te veel geregistreerde verpleegdag verwijderd. De resulterende subtrajecten worden opnieuw gegrouperd. De financiële impact is het verschil in de som van de waarde van beide subtrajecten vóór en ná het omhangen van de verpleegdagen.

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting

De financiële impact wordt bepaald door een verrichting toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de verrichting.

Verschil in waarde OZP's

De financiële impact is het verschil tussen de waarde van de nieuwe en oude OZP.

Overhevelen zorgactiviteit van het ene subtraject naar een ander subtraject

Som van het verschil in waarde van subtrajecten na overhevelen zorgactiviteit van subtraject naar ander subtraject.

De financiële impact wordt bepaald door de zorgactiviteit uit één DBC te verwijderen en toe te voegen in een ander DBC. Het verschil in waarde voor en na het verwijderen/toevoegen van de zorgactiviteit is de impact.