Zorgtype DBC wijkt af van geleverde zorg onder WvGGZ (N2254)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N2254
Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
  2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Controle kijkt of het bijpassende zorgtype is geregistreerd als blijkt dat er sprake is van een crisismaatregel of zorgmachtiging. 

Wet- en regelgeving
2020
5.1.3.3. Vastleggen zorgtype

Welk zorgtype gebruiken
Er zijn verschillende zorgtypen voor initiële en vervolg-dbc's.
In bijlage II is te zien uit welke zorgtypen de regiebehandelaar kan kiezen bij een initiële en een vervolg-dbc. Zijn er meerdere zorgtypen van toepassing? Selecteer dan het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft. Een meer uitgebreide beschrijving van de zorgtypen staat in Bijlage 1: Zorgtypen. Gedurende de looptijd van de dbc mag het zorgtype gewijzigd worden. Het zorgtype moet echter bij het sluiten van de dbc volledig en juist geregistreerd zijn.
Let op
Is er sprake van Bemoeizorg, Crisismaatregel of een Zorgmachtiging op basis van de Wet verplichte ggz? Selecteer dan altijd dit zorgtype, ook al is er eerder een ander zorgtype geregistreerd.

2020: NR/REG-2021b pag. 48

2021
Vastleggen zorgtype

Welk zorgtype gebruiken
Er zijn verschillende zorgtypen voor initiële en vervolg-dbc’s.
In bijlage II is te zien uit welke zorgtypen de regiebehandelaar kan kiezen bij een initiële en een vervolg-dbc. Zijn er meerdere zorgtypen van toepassing? Selecteer dan het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft. Een meer uitgebreide beschrijving van de zorgtypen staat in Bijlage 1: Zorgtypen. Gedurende de looptijd van de dbc mag het zorgtype gewijzigd worden. Het zorgtype moet echter bij het sluiten van de dbc volledig en juist geregistreerd zijn.
Let op
Is er sprake van Bemoeizorg, Crisismaatregel of een Zorgmachtiging op basis van de Wet verplichte ggz? Selecteer dan dit zorgtype, ook al is er eerder een ander zorgtype geregistreerd, tenzij sprake is van een crisis-dbc. Bij een crisis-dbc moet het zorgtype behouden blijven.

2021: NR/REG-2113a Toelichting art. 5.1.3.3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Zorgtypen 147 en 204 worden uitgesloten, alsmede crisis DBC's.
  2. Als er zowel een crisismaatregel als een zorgmachtiging zijn afgegeven binnen de DBC, krijgt de zorgmachtiging voorrang. We gaan er dus vanuit dat de DBC dan als zorgmachtiging getypeerd wordt. 
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorgtype DBC wijkt af van geleverde zorg onder WvGGZ (N2254)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype
'Zorgmachtiging' (155, 255)

4) DBC's met zorgtype
'Crisismaatregel' (156, 256)

6) DBC's waarbij er binnen de looptijd een juridische maatregel van het type 'Zorgmachtiging' actief is (ZM)
8) DBC's waarbij er binnen de looptijd een juridische maatregel van het type 'Crisismaatregel' actief is (CM)
Blauwepijl.png
3) Binnen de looptijd
van de DBC is geen zorgmachtiging actief (ZM)

5) Binnen de looptijd
van de DBC is geen crisismaatregel actief (CM)

7) Zorgtype van de DBC
is ongelijk aan 'Zorgmachtiging' (155,255)

9) Zorgtype van de DBC
is ongelijk aan 'Crisismaatregel' (156,256)


Logica: 1 en (2 en 3) of (4 en 5) of (6 en 7) of (8 en 9)

Berekening financiële impact

ValueCarelogo2022.png