Zorgtype: Zorgtype juridische maatregel zonder daadwerkelijke juridische maatregel (N1676)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1676
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Bij DBC's met het zorgtype 'RM', 'IBS', 'Ondertoezichtstelling', 'RM met voorwaarden' of 'jeugdstrafrecht' dient een passende juridische maatregel aanwezig te zijn.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Voor het typeren van de DBC moet de aanleiding tot zorg vastgelegd worden. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het eerste contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. De hoofdbehandelaar heeft de keuze uit de zorgtypen uit [onderstaande tabel]. Voor initiële DBC's en vervolg DBC's zijn andere zorgtypen en codes.
Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive 
205 Bemoeizorg
206 Rechterlijke machtiging (RM)
210* Ondertoezichtstelling (OTS)
211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
212* Jeugdstrafrecht
216** Voortgezette behandeling jeugd-GGZ

*Zorgtypen vanaf 2015 uitsluitend voor jeugd-GGZ
**Zorgtype bruikbaar vanaf 2015, uitsluitend voor jeugd-GGZ

 

 • Rechterlijke machtiging (RM) - 110. Bij het zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische in Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten uitgevoerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Inbewaringstelling (IBS) - 111. Bij het zorgtype IBS is er sprake van een gedwongen spoedopname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bopz. DBC’s met zorgtype IBS moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en een activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Ondertoezichtstelling (OTS) - 115. Dit zorgtype is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders verplicht zijn samen te werken voor wat betreft de opvoeding van het kind met een door de rechter toegewezen gezinsvoogd.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden - 116. Dit zorgtype is een variant op het zorgtype RM waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. DBC’s met zorgtype RM met voorwaarden hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Jeugdstrafrecht - 117. Kies voor het zorgtype Jeugdstrafrecht als er sprake is van zorg die wordt opgelegd door de strafrechter in het kader van Jeugdstrafrecht.
 • Rechterlijke machtiging (RM) - 206. Bij het zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische in Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten uitgevoerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Ondertoezichtstelling (OTS) - 210. Dit zorgtype is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders verplicht zijn samen te werken voor wat betreft de opvoeding van het kind met een door de rechter toegewezen gezinsvoogd.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden - 211. Dit zorgtype is een variant op het zorgtype RM waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. DBC’s met zorgtype RM met voorwaarden hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Jeugdstrafrecht - 212. Kies voor het zorgtype Jeugdstrafrecht als er sprake is van zorg die wordt opgelegd door de strafrechter in het kader van Jeugdstrafrecht.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2, p.13-18)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2, p.14-19)

2016

2017

2018

2019

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Onder juridische maatregel wordt verstaan: 'RM', 'IBS', 'Ondertoezichtstelling', 'RM met voorwaarden' en 'jeugdstrafrecht'.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorgtype: Zorgtype juridische maatregel zonder DBC juridische maatregel (N1676)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC' s geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype 'Rechterlijke machtiging' (110, 206)

4) DBC's met zorgtype 'Rechterlijke machtiging met voorwaarden' (116, 211)

6) DBC's met zorgtype 'Inbewaring-stelling' (111)

8) DBC's met zorgtype 'Ondertoezicht-stelling' (115, 210)

10) DBC's met zorgtype Jeugd-strafrecht (117, 212)

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

3) Geen juridische maatregel van het type 'Rechterlijke machtiging' (110, 206) die de hele looptijd van de DBC geldig is

5) Geen juridische maatregel van het type 'Rechterlijke machtiging met voorwaarden' (116, 211) die de hele looptijd van de DBC geldig is

7) Geen juridische maatregel van het type 'Inbewaring-stelling' (111) die de hele looptijd van de DBC geldig is

9) Geen juridische maatregel
van het type 'Ondertoezicht-stelling' (115, 210) die de hele looptijd van de DBC geldig is

11) Geen juridische maatregel van het type 'Jeugd-strafrecht' (117, 212) die de hele looptijd van de DBC geldig is

Logica: 1 en ((2 en 3) of (4 en 5) of (6 en 7) of (8 en 9) of (10 en 11))

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCareLogo2.png