Zorgtype: Second opinion overlapt met reguliere DBC (N1612)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1612
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
  2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
  3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
  4. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
  5. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
  6. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
  7. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
  8. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Als de DBC het zorgtype “Second opinion” heeft is er géén sprake van een overname van de behandeling.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.
Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive 
205 Bemoeizorg
206 Rechterlijke machtiging (RM)
210* Ondertoezichtstelling (OTS)
211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
212* Jeugdstrafrecht
216** Voortgezette behandeling jeugd-GGZ

*Zorgtypen vanaf 2015 uitsluitend voor jeugd-GGZ
**Zorgtype bruikbaar vanaf 2015, uitsluitend voor jeugd-GGZ

  • Second opinion - 106. Een ‘second opinion’ is de herbeoordeling van een zorgvraag en het bijbehorende advies door een andere zorgaanbieder. Er is doorgaans sprake van een beperkt aantal contacten en er is géén sprake van een overname van de behandeling. Als de DBC het zorgtype "Second opinion" (106) heeft, moet de behandelaar minimaal één diagnostische activiteit registreren.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2, p.13-18)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2, p.14-19) 

2016

2017

2018

2019

2020

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Second opinion overlapt met reguliere DBC (N1612)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype 'Second opinion' (106)

Blauwepijl.png

3) Looptijd DBC valt geheel of gedeeltelijk samen
met looptijd andere DBC van dezelfde patiënt


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCarelogo2022.png