Zorgtype: Second opinion mag niet meer dan 250 minuten directe tijd bevatten (N1918)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1918

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 12a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Een DBC met het zorgtype 'second opinion' mag niet meer dan 250 minuten directe tijd bevatten.

Regelgeving / beleid
2014
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.

Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive
205 Bemoeizorg
206
Rechterlijke machtiging (RM)
211
Rechterlijke machtiging met voorwaarden


(Langdurig periodieke) controle – 201. Registreer dit vervolg zorgtype als de patiënt ten minste eenmaal per jaar ter controle wordt gezien nadat de initiële behandelingsfase is afgerond. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC. 

  • Voortgezette behandeling – 202. Kies voor het vervolg zorgtype voortgezette behandeling als een behandeling voor een bepaalde diagnose langer dan 365 dagen duurt. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC.
  • Uitloop – 203. Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als een behandeling door omstandigheden (bijvoorbeeld wachtlijsten) langer duurt dan 365 dagen. In feite zou de behandeling binnen 365 dagen na openen van de DBC afgerond kunnen worden. Door omstandigheden die niet door de behandeling zelf worden veroorzaakt, wordt deze periode echter overschreden. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2 p.13-18)

2015
In 2015 zijn de volgende zorgtypen toegevoegd:
Initiële DBC
Code Zorgtype
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg DBC

Code Zorgtype
210*
Ondertoezichtstelling (OTS)
212*
Jeugdstrafrecht
216**
Voortgezette behandeling jeugd-ggz

* Zorgtypen uitsluitend voor jeugd-ggz

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2 p.14-19)

2016
In 2016 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC
Code Zorgtype
147

Overgangvanuit de Jeugdwet

(Bron: https://dbcregels.nza.nl/2016/ggz/typeren/typeren-dbc-wat/zorgtype/)

2017
In 2017 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC
Code Zorgtype
150

Overgang DSM-5

Dit zorgtype moet gebruikt worden voor een lopende behandeling die in 2017 wordt voortgezet met een nieuw zorgtraject en een initiele dbc door de overgang naar DSM-5.

(Bron: [1])

2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Second opinion mag niet meer dan 250 minuten directe tijd bevatten (N1918)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met het zorgtype 'Second opinion' (106)

Blauwepijl.png

3) DBC's met meer dan 250 minuten directe tijd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCareLogo2.png