Zorgtype: Openingsdatum DBC sluit aan op afsluitdatum vorige DBC (N1983)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1983
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 7. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 8. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken

GGZ Rechtmatigheid - Jeugd

 1. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 2. Jeugd Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Openingsdatum van zorgtype 'exacerbatie/recidive' dient niet aan te sluiten op afsluitdatum vorige DBC.

Wet- en regelgeving
2014
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.

Initiële DBC

Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive
205 Bemoeizorg
206
Rechterlijke machtiging (RM)
211
Rechterlijke machtiging met voorwaarden


(Langdurig periodieke) controle – 201. Registreer dit vervolg zorgtype als de patiënt ten minste eenmaal per jaar ter controle wordt gezien nadat de initiële behandelingsfase is afgerond. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC. 

 • Voortgezette behandeling – 202. Kies voor het vervolg zorgtype voortgezette behandeling als een behandeling voor een bepaalde diagnose langer dan 365 dagen duurt. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC.
 • Uitloop – 203. Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als een behandeling door omstandigheden (bijvoorbeeld wachtlijsten) langer duurt dan 365 dagen. In feite zou de behandeling binnen 365 dagen na openen van de DBC afgerond kunnen worden. Door omstandigheden die niet door de behandeling zelf worden veroorzaakt, wordt deze periode echter overschreden. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2 p.13-18)

2015
In 2015 zijn de volgende zorgtypen toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg DBC

Code Zorgtype
210*
Ondertoezichtstelling (OTS)
212*
Jeugdstrafrecht
216**
Voortgezette behandeling jeugd-ggz

* Zorgtypen uitsluitend voor jeugd-ggz

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2 p.14-19)

2016
In 2016 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
147

Overgangvanuit de Jeugdwet

(Bron: https://dbcregels.nza.nl/2016/ggz/typeren/typeren-dbc-wat/zorgtype/)

2017
In 2017 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
150

Overgang DSM-5

Dit zorgtype moet gebruikt worden voor een lopende behandeling die in 2017 wordt voortgezet met een nieuw zorgtraject en een initiele dbc door de overgang naar DSM-5.

(Bron: [1])

2018

Exacerbatie/recidive – 204

Het vervolg zorgtype exacerbatie/recidive mag worden geregistreerd als de patiënt binnen 365 dagen na sluiten van de dbc voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt bij dezelfde zorgaanbieder. Bij het openen van een vervolg-dbc met dit zorgtype gaat het niet om het voorzetten van de vorige dbc, maar om een terugval.

2018: NR/REG-1803 - Bijlage 1: Zorgtypen

2019

Exacerbatie/recidive – 204

Het vervolg zorgtype exacerbatie/recidive mag worden geregistreerd als de patiënt binnen 365 dagen na sluiten van de dbc voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt bij dezelfde zorgaanbieder. Bij het openen van een vervolg-dbc met dit zorgtype gaat het niet om het voorzetten van de vorige dbc, maar om een terugval.

2019: NR/REG-1927 - Bijlage 1: Zorgtypen

2020

Exacerbatie/recidive – 204

Het vervolg zorgtype exacerbatie/recidive mag worden geregistreerd als de patiënt binnen 365 dagen na sluiten van de dbc voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt bij dezelfde zorgaanbieder. Bij het openen van een vervolg-dbc met dit zorgtype gaat het niet om het voorzetten van de vorige dbc, maar om een terugval.

2020: NR/REG-2021b - Bijlage 1: Zorgtypen

2021
Exacerbatie/recidive – 204

Het vervolg zorgtype exacerbatie/recidive mag worden geregistreerd als de patiënt binnen 365 dagen na sluiten van de dbc voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt bij dezelfde zorgaanbieder. Bij het openen van een vervolg-dbc met dit zorgtype gaat het niet om het voorzetten van de vorige dbc, maar om een terugval.

2021: NR/REG-2113a - Bijlage 1: Zorgtypen

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Openingsdatum DBC sluit aan op afsluitdatum vorige DBC (N1983)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype 'exacerbatie/recidive' (204)

Blauwepijl.png

3) Openingsdatum DBC sluit aan op de dag na de afsluitdatum voorgaande DBC binnen het zorgtraject

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCarelogo2022.png