Zorgtype: Ondertoezichtstelling bij client ouder dan 18 jaar (N1733)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1733

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 12a.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

Het zorgtype ondertoezichtstelling is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.
Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive
205 Bemoeizorg
206 Rechterlijke machtiging (RM)
210* Ondertoezichtstelling (OTS)
211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
212* Jeugdstrafrecht
216** Voortgezette behandeling jeugd-GGZ

*Zorgtypen vanaf 2015 uitsluitend voor jeugd
**Zorgtype pas bruikbaar vanaf 2015, uitsluitend voor jeugd

  • Ondertoezichtstelling (OTS) – 115. Dit zorgtype is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders verplicht zijn samen te werken voor wat betreft de opvoeding van het kind met een door de rechter toegewezen gezinsvoogd.
  • Ondertoezichtstelling (OTS) – 210. Dit zorgtype is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders verplicht zijn samen te werken voor wat betreft de opvoeding van het kind met een door de rechter toegewezen gezinsvoogd.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2, p.13-18)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2, p.14-19) 

2016

2017

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Ondertoezichtstelling bij client ouder dan 18 jaar (N1733)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype 'Ondertoezichtstelling' (115, 210)

Blauwepijl.png

3) Patiënt 18 jaar of ouder voor einddatum DBC


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCareLogo2.png