Zorgtype: Juridische maatregel zonder zorgtype juridische maatregel (N1482)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1482
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 7. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 8. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

DBC's waarbij een juridische maatregel aanwezig is dienen ook het zorgtype van de corresponderende maatregel te hebben.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.
Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive
205 Bemoeizorg
206 Rechterlijke machtiging (RM)
210* Ondertoezichtstelling (OTS)
211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
212* Jeugdstrafrecht
216** Voortgezette behandeling jeugd-GGZ

*Zorgtypen vanaf 2015 uitsluitend voor jeugd-GGZ
**Zorgtype pas bruikbaar vanaf 2015, uitsluitend voor jeugd-GGZ

 • Rechterlijke machtiging (RM) - 110. Bij het zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische in Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten uitgevoerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Inbewaringstelling (IBS) - 111. Bij het zorgtype IBS is er sprake van een gedwongen spoedopname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bopz. DBC’s met zorgtype IBS moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en een activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Ondertoezichtstelling (OTS) - 115. Dit zorgtype is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders verplicht zijn samen te werken voor wat betreft de opvoeding van het kind met een door de rechter toegewezen gezinsvoogd.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden - 116. Dit zorgtype is een variant op het zorgtype RM waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. DBC’s met zorgtype RM met voorwaarden hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Jeugdstrafrecht - 117. Kies voor het zorgtype Jeugdstrafrecht als er sprake is van zorg die wordt opgelegd door de strafrechter in het kader van Jeugdstrafrecht.
 • Rechterlijke machtiging (RM) - 206. Bij het zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische in Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten uitgevoerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Ondertoezichtstelling (OTS) - 210. Dit zorgtype is specifiek bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders verplicht zijn samen te werken voor wat betreft de opvoeding van het kind met een door de rechter toegewezen gezinsvoogd.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden - 211. Dit zorgtype is een variant op het zorgtype RM waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. DBC’s met zorgtype RM met voorwaarden hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Jeugdstrafrecht - 212. Kies voor het zorgtype Jeugdstrafrecht als er sprake is van zorg die wordt opgelegd door de strafrechter in het kader van Jeugdstrafrecht.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007 paragraaf 3.1.2, p.13-18)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2, p.14-19) 

2016

2017

2018

2019

2020

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Onder 'juridische maatregel' wordt verstaan: rechterlijke machtiging, IBS, ondertoezichtstelling, rechterlijke machtiging met voorwaarden en jeugdstrafrecht.
 2. In Daily Auditing worden DBC's met zorgtype 150 uitgesloten. Daarnaast worden ook DBC's met een rechtelijke machtiging waarvan de einddatum gelijk is aan de startdatum van de reguliere DBC (volgend op een crisis-DBC) uitgesloten.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van Zorgtype: Juridische maatregel zonder zorgtype juridische maatregel (N1482) als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC' s geopend in het betreffende kalenderjaar

 

2) Juridische maatregel van het type 'Rechterlijke machtiging' actief op startdatum DBC

4) Juridische maatregel van het type 'Rechterlijke machtiging met voorwaarden' actief op startdatum DBC

6) Juridische maatregel van het type 'Inbewaring-stelling' actief op startdatum DBC

8) Juridische maatregel van het type 'Ondertoezicht-stelling' actief op startdatum DBC

10) Juridische maatregel van het type 'Jeugd-strafrecht' actief op startdatum DBC

 

 

 

 

 

3) Zorgtype is niet 'Rechterlijke machtiging' (110, 206)

5) Zorgtype is niet 'Rechterlijke
machtiging met voorwaarden' (116,211)

7) Zorgtype is niet 'Inbewaring-stelling' (111)

9) Zorgtype is niet 'Ondertoezicht-stelling' (115, 210)

11) Zorgtype is niet 'Jeugd-strafrecht' (117, 212)

Logica: 1 en ((2 en 3) of (4 en 5) of (6 en 7) of (8 en 9) of (10 en 11))

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.