Zorgtype: Juridische maatregel zonder verblijf (N1944)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1944

Referentienummer Controlegroep Onderzoek Controles cGGZ 2013: 12a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

DBC’s met zorgtype RM en IBS moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.
Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive 
205 Bemoeizorg
206 Rechterlijke machtiging (RM)
210* Ondertoezichtstelling (OTS)
211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
212* Jeugdstrafrecht
216** Voortgezette behandeling jeugd-GGZ

*Zorgtypen vanaf 2015 uitsluitend voor jeugd-GGZ
**Zorgtype pas bruikbaar vanaf 2015, uitsluitend voor jeugd-GGZ

  • Rechterlijke machtiging (RM) - 110. Bij het vervolg zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
  • Inbewaringstelling (IBS) - 111. Bij het zorgtype IBS is er sprake van een gedwongen spoedopname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bopz. DBC’s met zorgtype IBS moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en een activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
  • Rechterlijke machtiging (RM) - 206. Bij het vervolg zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2, p.13-18)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2, p.14-19) 

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Juridische maatregel zonder verblijf (N1944)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met het zorgtype 'Rechterlijke machtiging' (110, 206) of 'Inbewaringstelling' (111)

Blauwepijl.png
3) DBC's zonder verblijfsdagen met overnachting

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.

ValueCareLogo2.png