Zorgtype: Juridische maatregel zonder tijd door medisch beroep (N1171)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1171

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 12a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

DBC’s met zorgtype 'juridische maatregel' (RM, IBS en RM met voorwaarden) hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.

Wet- en regelgeving
 • Rechterlijke machtiging (RM) – 110. Bij het zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische in Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten uitgevoerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Inbewaringstelling (IBS) – 111. Bij het zorgtype IBS is er sprake van een gedwongen spoedopname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bopz. DBC’s met zorgtype IBS moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en een activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden – 116. Dit zorgtype is een variant op het zorgtype RM waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. DBC’s met zorgtype RM met voorwaarden hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Rechterlijke machtiging (RM) – 206. Bij het vervolg zorgtype RM is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). DBC’s met zorgtype RM moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden – 211. Dit vervolg zorgtype is een variant op het zorgtype RM waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. DBC’s met zorgtype RM met voorwaarden hebben activiteiten geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2 (p.13-18))
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2 (p.14-19))

2014
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.

Initiële DBC

Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive
205 Bemoeizorg
206
Rechterlijke machtiging (RM)
211
Rechterlijke machtiging met voorwaarden


(Langdurig periodieke) controle – 201. Registreer dit vervolg zorgtype als de patiënt ten minste eenmaal per jaar ter controle wordt gezien nadat de initiële behandelingsfase is afgerond. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC. 

 • Voortgezette behandeling – 202. Kies voor het vervolg zorgtype voortgezette behandeling als een behandeling voor een bepaalde diagnose langer dan 365 dagen duurt. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC.
 • Uitloop – 203. Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als een behandeling door omstandigheden (bijvoorbeeld wachtlijsten) langer duurt dan 365 dagen. In feite zou de behandeling binnen 365 dagen na openen van de DBC afgerond kunnen worden. Door omstandigheden die niet door de behandeling zelf worden veroorzaakt, wordt deze periode echter overschreden. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2 p.13-18)

2015
In 2015 zijn de volgende zorgtypen toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg DBC

Code Zorgtype
210*
Ondertoezichtstelling (OTS)
212*
Jeugdstrafrecht
216**
Voortgezette behandeling jeugd-ggz

* Zorgtypen uitsluitend voor jeugd-ggz

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2 p.14-19)

2016
In 2016 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
147 Overgang vanuit de Jeugdwet

(Bron: https://dbcregels.nza.nl/2016/ggz/typeren/typeren-dbc-wat/zorgtype/)

2017
In 2017 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
150

Overgang DSM-5

Dit zorgtype moet gebruikt worden voor een lopende behandeling die in 2017 wordt voortgezet met een nieuw zorgtraject en een initiele dbc door de overgang naar DSM-5.

(Bron: [1])

2018
 • Geen wijzigingen 
2019
 • Geen wijzigingen 
Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Juridische maatregel zonder tijd door medisch beroep (N1171)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype 'Rechterlijke machtiging' (110, 206), 'Rechterlijke machtiging met voorwaarden' (116, 211), 'Inbewaringstelling' (111)

Blauwepijl.png

3) DBC's zonder tijd door medisch beroep

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.

ValueCareLogo2.png