Zorgtype: DBC met rechterlijke machtiging voor detentie (N1465)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1465
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
  2. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
  3. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
  4. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
  5. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
  6. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
  7. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Een rechterlijke machtiging die wordt afgegeven voor iemand in detentie die tijdelijk moet worden opgenomen in een GGZ-instelling, valt onder het strafrecht en daarmee onder de systematiek voor forensische zorg in strafrechtelijk kader (DBBC-systematiek).

Wet- en regelgeving
2014
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.

Initiële DBC

Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive
205 Bemoeizorg
206
Rechterlijke machtiging (RM)
211
Rechterlijke machtiging met voorwaarden


(Langdurig periodieke) controle – 201. Registreer dit vervolg zorgtype als de patiënt ten minste eenmaal per jaar ter controle wordt gezien nadat de initiële behandelingsfase is afgerond. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC. 

  • Voortgezette behandeling – 202. Kies voor het vervolg zorgtype voortgezette behandeling als een behandeling voor een bepaalde diagnose langer dan 365 dagen duurt. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC.
  • Uitloop – 203. Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als een behandeling door omstandigheden (bijvoorbeeld wachtlijsten) langer duurt dan 365 dagen. In feite zou de behandeling binnen 365 dagen na openen van de DBC afgerond kunnen worden. Door omstandigheden die niet door de behandeling zelf worden veroorzaakt, wordt deze periode echter overschreden. Bij dit zorgtype geldt dat de openingsdatum aansluit op de afsluitdatum van de voorgaande DBC

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2 p.13-18)

2015
In 2015 zijn de volgende zorgtypen toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg DBC

Code Zorgtype
210*
Ondertoezichtstelling (OTS)
212*
Jeugdstrafrecht
216**
Voortgezette behandeling jeugd-ggz

* Zorgtypen uitsluitend voor jeugd-ggz

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2 p.14-19)

2016
In 2016 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
147 Overgang vanuit de Jeugdwet

(Bron: https://dbcregels.nza.nl/2016/ggz/typeren/typeren-dbc-wat/zorgtype/)

2017
In 2017 is het volgende zorgtype toegevoegd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
150

Overgang DSM-5

Dit zorgtype moet gebruikt worden voor een lopende behandeling die in 2017 wordt voortgezet met een nieuw zorgtraject en een initiele dbc door de overgang naar DSM-5.

(Bron: [1])

2018
In 2018 is het volgende zorgtype verwijderd:
Initiële DBC

Code Zorgtype
150 Overgang naar DSM-5

In 2018 zijn de volgende zorgtypen toegevoegd:

Initiële DBC

Code Zorgtype
152 Uitzondering parallelliteit ect
153 Uitzondering parallelliteit farmacotherapie
154 Uitzondering parallelliteit tijdelijk verblijf
Vervolg DBC

Code Zorgtype
252
Uitzondering parallelliteit ect
252
Uitzondering parallelliteit farmacotherapie

(Bron: [1])

2019
Geen wijzigingen.
2020
Aanpassingen a.g.v. de Wet verplichte ggz.

(Bron: 1)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: DBC met rechterlijke machtiging voor detentie (N1465)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Patiënt beschikt gedurende de looptijd van de DBC over een rechterlijke machtiging voor detentie (110, 206)

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.

ValueCareLogo2.png