Zorgplan - Plan afgelopen periode niet geëvalueerd (R45261)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45261
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

  1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

  1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
  2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Zorgplan
Samenvatting

Het zorgplan dient periodiek geëvalueerd te worden. Getoond worden cliënten met een zorgplan die in de afgelopen periode geen evaluatie hebben gehad. Gecontroleerd wordt of de laatste evaluatie meer dan een half jaar geleden was of dat het zorgplan zelf meer dan een half jaar geleden is gestart.

Risico

Zorgplan niet tijdig geëvalueerd.

Regelgeving / beleid
2022
De verzekerde heeft er voorts recht op dat de zorgaanbieder overeenkomstig de met hem gemaakte afspraken tweemaal per jaar een bespreking met hem organiseert ter evaluatie en actualisatie van de afspraken.

2022: Wet langdurige zorg - art. 8.1.1 lid 6

De zorgaanbieder legt binnen zes weken na aanvang van de zorgverlening, onderscheidenlijk een evaluatie en actualisatie, de uitkomsten van de in artikel 8.1.1 bedoelde bespreking vast in een zorgplan en verstrekt terstond een afschrift van het zorgplan aan de verzekerde of aan een vertegenwoordiger.

2022: Wet langdurige zorg - art. 8.1.3 lid 1

2023
De verzekerde heeft er voorts recht op dat de zorgaanbieder overeenkomstig de met hem gemaakte afspraken tweemaal per jaar een bespreking met hem organiseert ter evaluatie en actualisatie van de afspraken.

2023: Wet langdurige zorg - art. 8.1.1 lid 6

De zorgaanbieder legt binnen zes weken na aanvang van de zorgverlening, onderscheidenlijk een evaluatie en actualisatie, de uitkomsten van de in artikel 8.1.1 bedoelde bespreking vast in een zorgplan en verstrekt terstond een afschrift van het zorgplan aan de verzekerde of aan een vertegenwoordiger.

2023: Wet langdurige zorg - art. 8.1.3 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Cliënten die geen actief zorgplan hebben, worden gesignaleerd op de R45250 - Cliënt in zorg zonder zorgplan
  2. Deze controle neemt actieve zorgplannen mee. Wat gezien wordt als actief zorgplan wordt aangegeven op de R45250 - Cliënt in zorg zonder zorgplan.
  3. Instellingen hanteren verschillende namen voor het zorgplan, de volgende namen kunnen voorkomen; ondersteuningsplan, zorgleefplan, revalidatieplan, verpleegplan, persoonlijk ontwikkelingsplan, individueel plan, behandelplan, zorgplan.
Instelbaar

Er zijn geen zaken instelbaar.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorgplan - Plan afgelopen periode niet geëvalueerd (R45261)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten in zorg

Blauwepijl.png

2) Cliënt heeft een actief zorgplan

Blauwepijl.png

3) Zorgplan is afgelopen 6 maanden niet geëvalueerd


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Vast bedrag per actie

ValueCarelogo2022.png