Zorgactiviteit onterecht gekoppeld aan IC-traject (N4030): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
Regel 54: Regel 54:
 
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
 
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
  
#Middels een klant specifieke parameter is verder te specificeren welke zorgprofielklassen gesignaleerd worden indien er geen parallelle DBC aanwezig is. Zo kan ervoor gekozen worden om alleen te signaleren als er zorgactiviteiten geregistreerd worden uit ZPK's die duiden op F-2-F contact, om zo te voldoen aan de eis van F-2-F contact binnen een DBC.  Default worden alle zorgprofielklasses gesignaleerd die in stap 3 van de programmeerbare norm benoemd staan.
+
#Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is verder te specificeren welke zorgprofielklassen gesignaleerd worden indien er geen parallelle DBC aanwezig is. Zo kan ervoor gekozen worden om alleen te signaleren als er zorgactiviteiten geregistreerd worden uit zorgprofielklasses [ZPK's] die duiden op face-to-face contact, om zo te voldoen aan de eis van face-to-face contact binnen een DBC.  Default worden alle zorgprofielklasses gesignaleerd die in stap 3 van de programmeerbare norm benoemd staan.
 +
#Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er specialismen uitgesloten worden van signalering, zoals bijvoorbeeld radiologie.
 +
#Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er combinaties van aanvragende specialismen en uitvoerende specialismen uitgesloten worden.
  
 
===== Programmeerbare norm =====
 
===== Programmeerbare norm =====

Huidige versie van 31 jul 2020 om 16:14

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4030
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Verrichtingen Koppelen
Samenvatting

Uitsluitend IC-producten en zorgactiviteiten die aangevraagd en uitgevoerd worden door een niet-poortspecialist dienen gekoppeld te worden aan een zorgtype 51 DBC/subtraject. Zorgactiviteiten met een zorgprofielklasse
1. polikliniek- en eerste hulpbezoek,
2. dagverpleging,
3. kliniek,
5. operatieve verrichtingen,
6. overige therapeutische activiteiten,
7. beeldvormende diagnostiek,
13. bijzondere kunst- en hulpmiddelen,
14. revalidatie,
moeten aan reguliere DBC gekoppeld worden in plaats van zorgtype 51 en/of 52.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 1

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 1

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 1

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is verder te specificeren welke zorgprofielklassen gesignaleerd worden indien er geen parallelle DBC aanwezig is. Zo kan ervoor gekozen worden om alleen te signaleren als er zorgactiviteiten geregistreerd worden uit zorgprofielklasses [ZPK's] die duiden op face-to-face contact, om zo te voldoen aan de eis van face-to-face contact binnen een DBC.  Default worden alle zorgprofielklasses gesignaleerd die in stap 3 van de programmeerbare norm benoemd staan.
  2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er specialismen uitgesloten worden van signalering, zoals bijvoorbeeld radiologie.
  3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er combinaties van aanvragende specialismen en uitvoerende specialismen uitgesloten worden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorgactiviteit onterecht gekoppeld aan IC-traject (N4030)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ZT51- en ZT52-subtrajecten

Blauwepijl.png

2) Startdatum ligt na de ingestelde begindatum

Blauwepijl.png

3) Het ZT51/52-subtraject bevat zorgactiviteiten uit ZPK 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 en/of 14


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Indien geen subtraject aanwezig:
Openen van een nieuw regulier subtraject met de gesignaleerde zorgactiviteit(en)

Indien subtraject aanwezig:
Gesignaleerde zorgactiviteit(en) koppelen aan het reguliere subtraject

Berekening financiële impact

Indien geen subtraject aanwezig:
Gemiddelde waarde van een DBC met de gesignaleerde zorgactiviteit(en)

Indien subtraject aanwezig:
Verschil in waarde subtraject na toevoegen gesignaleerde zorgactiviteit(en)


ValueCareLogo2.png