Zorgactiviteit onterecht gekoppeld aan IC-traject (N4030)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4030
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Volledigheid - Onjuist of onvolledig gekoppelde verrichtingen (R06822)

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Einde Behandeling - Koppelen zorgactiviteiten
Samenvatting

Deze norm toont acties wanneer er zorgactiviteiten uit onverwachte zorgprofielklassen gekoppeld zijn aan een zorgtype 51 en/of 52. Dit duidt erop dat een nieuw subtraject geopend kan worden of dat de zorgactiviteiten gekoppeld kunnen worden aan een parallel subtraject.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 1

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 1

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 1

Openen ondersteunend zorgtraject (met subtraject ZT51)
Een zorgtraject met subtraject ZT51 voor ondersteuning aan de hoofdbehandelaar kan worden geopend wanneer de ondersteuner zorg levert aan de patiënt en voor deze zorgvraag geen eigen zorgtraject open staat. Deze zorgactiviteiten worden gekoppeld aan het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.

2019: NR/REG-1907a art. 13

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1

Openen ondersteunend zorgtraject (met subtraject ZT51)
Een zorgtraject met subtraject ZT51 voor ondersteuning aan de hoofdbehandelaar kan worden geopend wanneer de ondersteuner zorg levert aan de patiënt en voor deze zorgvraag geen eigen zorgtraject open staat. Deze zorgactiviteiten worden gekoppeld aan het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.

2020: NR/REG-2001a art. 13

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is verder te specificeren welke zorgprofielklassen gesignaleerd worden indien er geen parallelle DBC aanwezig is. Zo kan ervoor gekozen worden om alleen te signaleren als er zorgactiviteiten geregistreerd worden uit zorgprofielklasses [ZPK's] die duiden op face-to-face contact, om zo te voldoen aan de eis van face-to-face contact binnen een (nieuwe) DBC. Default worden alle zorgprofielklassen gesignaleerd die in stap 3 van de programmeerbare norm benoemd staan.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er specialismen uitgesloten worden van signalering, zoals bijvoorbeeld radiologie.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er combinaties van aanvragende specialismen en uitvoerende specialismen uitgesloten worden.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er landelijke zorgactiviteitcodes worden uitgesloten van signalering.
 5. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen ondersteunende subtrajecten (ZT51) uitgesloten worden van signalering. Deze worden gedefinieerd als zorgtype 51 zonder gekoppelde zorgactiviteiten van zorgprofielklasse 18 of 19. Standaard zijn deze subtrajecten niet uitgesloten.
 6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ingesteld worden naar welke zorgtypes gekeken wordt. Default worden zorgtypes 51 en 52 meegenomen.
 7. Het gaat om de volgende zorgprofielklassen:
  • 1. Polikliniek- en eerste hulpbezoek;
   2. Dagverpleging;
   3. Kliniek;
   5. Operatieve verrichtingen;
   6. Overige therapeutische activiteiten;
   7. Beeldvormende diagnostiek;
   13. Bijzondere kunst- en hulpmiddelen;
   14. Revalidatie.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorgactiviteit onterecht gekoppeld aan IC-traject (N4030)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ZT51- en ZT52-subtrajecten

Blauwepijl.png

2) Het ZT51/52-subtraject bevat zorgactiviteiten uit ZPK 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 en/of 14


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Indien geen subtraject aanwezig:
Openen van een nieuw regulier subtraject met de gesignaleerde zorgactiviteit(en)

Indien subtraject aanwezig:
Gesignaleerde zorgactiviteit(en) koppelen aan het reguliere subtraject

Berekening financiële impact

Indien geen subtraject aanwezig:
Het waardeverschil tussen het gesignaleerde subtraject en een nieuw subtraject wordt getoond als financiële impact. Om het nieuwe subtraject te simuleren wordt de meest gebruikte diagnose voor het specialisme van de zorgactiviteit gebruikt. Vervolgens worden de gesignaleerde zorgactiviteiten omgehangen naar het nieuwe subtraject en worden beide subtrajecten gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen.

Indien subtraject aanwezig:
Het waardeverschil tussen de gesignaleerd DBC en de parallelle DBC wordt getoond als financiële impact. Hiervoor wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject gesimuleerd en worden beide subtrajecten opnieuw gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen. 


ValueCareLogo2.png