Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code (N0992)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0992

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.R.99.172 Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code 
  2. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.R.99.172 Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code 


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017

Samenvatting

Een zorgactiviteit kan niet los als overig zorgproduct gedeclareerd worden als op dezelfde dag een identieke zorgactiviteit is geregistreerd als onderdeel van een zorgproduct. Indien dit wel het geval is wordt het overig zorgproduct als risico gezien.

Regelgeving / beleid

Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medischspecialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

NZa: NR/REG-1805 Artikel 9 lid 1

Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

NZa: NR/REG-1805 Artikel 9 lid 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code (N0992)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle uitgevoerde los te factureren zorgactiviteiten

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Dezelfde (los te factureren) zorgactiviteit is voor dezelfde patiënt op dezelfde uitvoerdatum ook gekoppeld aan een subtraject


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De OZP wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCareLogo2.png