Zorgactiviteit die klinisch of in dagverpleging moet worden uitgevoerd zonder verpleegdag of dagverpleging (N0308)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0308
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Zorgactiviteiten (R06419)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Dagverpleging
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Dagverpleging
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Dagverpleging
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Dagverpleging
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Dagverpleging
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Dagverpleging
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Zorgactiviteiten
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Zorgactiviteiten
Samenvatting

Bepaalde zorgactiviteiten kunnen alleen klinisch of tijdens dagverpleging worden uitgevoerd.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
De zorgactiviteiten zijn de bouwstenen van het DBC-zorgproduct en vormen gezamenlijk het profiel van een DBC-zorgproduct. Ze bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk DBC-zorgproduct kan worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities uit de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’ zijn hierbij leidend.

Indien meerdere specialismen bijdragen aan het uitvoeren van één zorgactiviteit, mag deze zorgactiviteit eenmaal voor de afleiding van een DBC-zorgproduct worden benut. 

2015: NR/CU-260 art 6.39, 7.3 en 7.4

2014: NR/CU-257 art 6.29, 7.3 en 7.4

2013: NR/CU-228 art 4.30

2017
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct kan worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2017: NR/REG-1732 art. 3 lid nn


De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze nadere regel zijn hierbij leidend.

Indien meerdere specialismen bijdragen aan het uitvoeren van één zorgactiviteit, mag deze zorgactiviteit door één betrokken beroepsbeoefenaar voor de afleiding van een dbc-zorgproduct worden benut.

2017: NR/REG-1732 art. 23 lid 2 en 3

2018
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct kan worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid nn


De verleende zorgt wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

Indien meerdere specialismen bijdragen aan het uitvoeren van één zorgactiviteit, mag deze zorgactiviteit door één betrokken beroepsbeoefenaar voor de afleiding van een dbc-zorgproduct worden benut.

2018: NR/REG-1816 art. 23 lid 2 en 3

2019
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid oo


De verleende zorgt wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

Indien meerdere specialismen bijdragen aan het uitvoeren van één zorgactiviteit, wordt deze zorgactiviteit door één betrokken beroepsbeoefenaar gebruikt voor de afleiding van een dbc-zorgproduct.

2019: NR/REG-1907a art. 23 lid 2 en 3

2020
Zorgactiviteit
De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid qq


De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

Indien meerdere specialismen bijdragen aan het uitvoeren van één zorgactiviteit, wordt deze zorgactiviteit door één betrokken beroepsbeoefenaar gebruikt voor de afleiding van een dbc-zorgproduct.

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 2 en 3

2021
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid qq


De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

Zorgactiviteiten zijn vorm- en locatieonafhankelijk, tenzij in de regeling of zorgactiviteitomschrijving anders vermeld staat.

2021: NR/REG-2103a art. 23 lid 2 en 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De verbanden zijn gebaseerd op een benchmark (o.b.v. gegevens van 31 ziekenhuizen), waarbij gekeken is naar zorgactiviteiten die vrijwel altijd naast een verpleegdag wordt uitgevoerd.
 2. Het verband is toegevoegd indien het voldoet aan de volgende eisen:
  • De verrichting wordt bij minimaal 10 ziekenhuizen geregistreerd;
  • Het percentage dat de verrichting naast een verpleegdag of dagopname is geregistreerd ligt hoger dan 98%;
  • De verrichting is in totaal meer dan 50 keer uitgevoerd. Bij verrichtingen geregistreerd vóór 2021 is de telling uitgevoerd in 2014, bij verrichtingen geregistreerd ná 2021 is de telling uitgevoerd in 2019 en 2020.
 3. Indien een zorgactiviteit van deze lijst geregistreerd wordt in een niet klinische setting, dan dient gecontroleerd te worden of de zorgactiveitenregistratie correct is. Het is mogelijk dat de zorgactiviteitcode niet juist is ingevoerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgactiviteit die klinisch of in dagverpleging moet worden uitgevoerd zonder verpleegdag of dagverpleging (N0308)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten opgenomen in lijst: Zorgactiviteiten die klinisch of in dagverpleging moeten worden uitgevoerd (< 2021, vanaf 2021)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) De zorgactiviteit is niet uitgevoerd op een kalenderdag wanneer er enig sprake is geweest van een (dag)opname of IC plaatsing.
Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png