Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (bGGZ) (N2105)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2105

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Bij behandeling vanuit de jeugdwet bij de voortzetting in de Zvw sprake moet er sprake zijn van verzekerde zorg binnen de reikwijdte van de Zvw.

Regelgeving / beleid
2018
NR/CU-726 8.11.3

Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip ‘zorg’ als omschreven in de Wmg behoren, worden niet via prestaties of OVP’s in rekening gebracht.

2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (bGGZ) (N2105)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Primaire diagnose komt niet voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png

3) Diagnose van voorgaande prestatie komt wel voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png
4)Startdatum van de prestatie ligt binnen 45 dagen na de 18e verjaardag. 
Blauwepijl.png

5)Voorafgaand aan de prestatie is binnen dezelfde inschrijving zorg geleverd vanuit de Jeugdwet

Blauwepijl.png
6) Uit het dossier blijkt dat de geleverde zorg passend is binnen de reikwijdte van de Zvw. Als er een eigenstandige nieuwe verwijzing vanuit de huisarts wordt afgegeven, dan is de prestatie akkoord, mits de verwijzing aan alle gestelde eisen voldoet.


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png