Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (bGGZ) (N2105)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2105
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2020 - Overig
  2. BGGZ 2019 - Overig
  3. BGGZ 2018 - Overig
Samenvatting

Bij behandeling vanuit de jeugdwet bij de voortzetting in de Zvw sprake moet er sprake zijn van verzekerde zorg binnen de reikwijdte van de Zvw.

Wet- en regelgeving
2018
Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip zorg als omschreven in de Wmg behoren, worden niet via prestaties of OZP’s in rekening gebracht.

2018: NR/REG-1804 art. 9.10

2019
Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip zorg als omschreven in de Wmg behoren, worden niet via prestaties of OZP’s in rekening gebracht.

2019: NR/REG-1804 art. 9.10

2020
Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip zorg als omschreven in de Wmg behoren, worden niet via prestaties of OZP’s in rekening gebracht.

2020: NR/REG-2023 art. 9.10

2021
Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip zorg als omschreven in de Wmg behoren, worden niet via prestaties of OZP’s in rekening gebracht.

2021: NR/REG-2114a art. 9.10

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (bGGZ) (N2105)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Primaire diagnose komt niet voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png

3) Diagnose van voorgaande prestatie komt wel voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png
4) Startdatum van de prestatie ligt binnen 45 dagen na de 18e verjaardag. 
Blauwepijl.png

5) Voorafgaand aan de prestatie is binnen dezelfde inschrijving zorg geleverd vanuit de Jeugdwet

Blauwepijl.png
6) Uit het dossier blijkt dat de geleverde zorg passend is binnen de reikwijdte van de Zvw. Als er een eigenstandige nieuwe verwijzing vanuit de huisarts wordt afgegeven, dan is de prestatie akkoord, mits de verwijzing aan alle gestelde eisen voldoet.


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png