Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (SGGZ) (N2227)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2227
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Overig
  2. SGGZ 2019 - Overig
  3. SGGZ 2018 - Overig
  4. SGGZ 2017 - Overig
Samenvatting

Bij behandeling vanuit de jeugdwet bij de voortzetting in de Zvw sprake moet er sprake zijn van verzekerde zorg binnen de reikwijdte van de Zvw.

Wet- en regelgeving
2017
Overig zorgproduct (ozp)

Vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere dbc-productstructuur of de zzp’s ggz. Een overig zorgproduct is niet hetzelfde als een overige deelprestatie. Zie voor een overzicht van de ozp’s die door de ggz te declareren bijlage 4 van de nadere regel medisch specialistische zorg (msz).

2017: NR/REG-1734 artikel 1 lid y

2018
Overig zorgproduct (ozp)

Vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere dbc-productstructuur of de zzp’s ggz. Een overig zorgproduct is niet hetzelfde als een overige deelprestatie. Zie voor een overzicht van de ozp’s die door de ggz te declareren bijlage 4 van de nadere regel medisch specialistische zorg (msz).

2018: NR/REG-1803a artikel 1

2019
Overig zorgproduct (ozp)

Vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere dbc-productstructuur of de zzp’s ggz. Een overig zorgproduct is niet hetzelfde als een overige deelprestatie. Zie voor een overzicht van de ozp’s die door de ggz te declareren bijlage 4 van de nadere regel medisch specialistische zorg (msz): overige zorgproducten per segment.

2019: NR/REG-1927 artikel 1 lid y

2020
Overig zorgproduct (ozp)

Vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere dbc-productstructuur of de zzp’s ggz. Een overig zorgproduct is niet hetzelfde als een overige deelprestatie. Zie voor een overzicht van de ozp’s die door de ggz te declareren bijlage 4 van de nadere regel medisch specialistische zorg (msz): overige zorgproducten per segment.

2020: NR/REG-2021b artikel 1 lid aa

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (SGGZ) (N2227)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Primaire diagnose komt niet voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png

3) Diagnose van voorgaande jeugd-DBC komt wel voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png
4) Startdatum van de DBC ligt binnen 45 dagen na de 18e verjaardag
Blauwepijl.png

5) Voorafgaand aan de DBC is binnen dezelfde inschrijving zorg geleverd vanuit de Jeugdwet

Blauwepijl.png
6) Uit het dossier blijkt dat de geleverde zorg passend is binnen de reikwijdte van de Zvw. Als er een eigenstandige nieuwe verwijzing vanuit de huisarts wordt afgegeven, dan is de DBC akkoord, mits de verwijzing aan alle gestelde eisen voldoet.


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png