Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (SGGZ) (N2227)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2227
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Bij behandeling vanuit de jeugdwet bij de voortzetting in de Zvw sprake moet er sprake zijn van verzekerde zorg binnen de reikwijdte van de Zvw.

Regelgeving / beleid
2017
8.11.3 Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip ‘zorg’ als omschreven in de Wmg behoren, worden niet via prestaties of OVP’s in rekening gebracht.
NR/CU-726
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Zorg bij overgang vanuit de Jeugdwet (SGGZ) (N2227)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Primaire diagnose komt niet voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png

3) Diagnose van voorgaande jeugd-DBC komt wel voor op de lijst met onverzekerde diagnoses

Blauwepijl.png
4)Startdatum van de DBC ligt binnen 45 dagen na de 18e verjaardag. 
Blauwepijl.png

5)Voorafgaand aan de DBC is binnen dezelfde inschrijving zorg geleverd vanuit de Jeugdwet

Blauwepijl.png
6) Uit het dossier blijkt dat de geleverde zorg passend is binnen de reikwijdte van de Zvw. Als er een eigenstandige nieuwe verwijzing vanuit de huisarts wordt afgegeven, dan is de DBC akkoord, mits de verwijzing aan alle gestelde eisen voldoet.


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png