Ziekenhuizen Volledigheid

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

NKZ Banner Home 2 .png

Als speerpunt in onze dienstverlening, ontwikkelt ValueCare een uitgebreide en kwalitatief sterke controlebibliotheek op volledigheid van registratie en facturatie. Op deze manier dragen wij bij aan de financiële gezondheid van ziekenhuizen en aan de betrouwbaarheid van stuurinformatie op basis van volledige data.

Op deze pagina beschrijven we de werking van onze Volledigheidsnormen en de impact op jouw organisatie. Naast deze normen (controles) bieden we binnen onze module Volledigheid ook verbandscontroles en dashboards voor sturing en rapportage. Onze controles bewaken de volledigheid van je administratie op dagelijkse basis, zodat er altijd zicht is op de financiële risico’s van onderregistratie. De acties (onvolledige registraties) krijgt de verantwoordelijke medewerker direct op het scherm om zo een leereffect te realiseren.

We verdelen Volledigheidsnormen onder in onderwerpen op basis van de kwantitatieve risicobepaling die ValueCare ontwikkeld heeft in het kader van Horizontaal Toezicht. Met deze indeling is eenvoudig zichtbaar welke normen je ziekenhuis helpen om de grootste risico’s rondom volledigheid te beheersen.

Wil je aan de slag met nieuwe controles voor jouw organisatie of heb je interesse in onze Volledigheidsmodule? Klik dan op bovenstaande banner en neem vrijblijvend contact met ons op.

Patiëntintake

Patiëntregistratie

Check verzekeringsrecht

Verwijzing

Diagnosebepaling

Spoedeisende hulp

Openen behandeling

Fysiek Polikliniekbezoek

Digitaal Polikliniekbezoek

Diagnostiek

Typeren behandeling

Behandelen

Kliniek

IC

OK

Therapie

Apotheek

Einde Behandeling

Koppelen zorgactiviteiten

Afsluiten behandeling

Afleiden zorgproduct

Declareren

Versturen declaratie

Innen

Verwerken retourinformatie