Ziekenhuizen Handreiking

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Introductie

Deze pagina bevat informatie over het proces van de Handreiking. Deze informatie is bedoeld als hulpmiddel voor ziekenhuizen bij het succesvol doorlopen van het Handreikingstraject.

Via de Handreiking Rechtmatigheidscontroles hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars gezamenlijk rechtmatigheidsrisico’s benoemd in het declaratieproces. Afgesproken is dat als ziekenhuizen zichzelf goed controleren en daarover verantwoording afleggen, zorgverzekeraars niet zelf de controles uit de Handreiking zullen uitvoeren.

Op basis van de wet- en regelgeving en specifiek het Handreikingsdocument ondersteunt ValueCare op dit moment nog ca. 15 ziekenhuizen met een normenkader Rechtmatigheidscontroles (www.normenkaderzorg.nl) totdat deze ziekenhuizen over gaan op Horizontaal Toezicht. Op basis van dit normenkader zorgen ziekenhuizen ervoor dat zij als instelling voldoen aan de wet- en regelgeving en aan alle eisen die worden gesteld vanuit de Handreiking. Het normenkader Rechtmatigheidscontroles is geborgd in het Assurance- en Verantwoordingsframework van ValueCare.

Overzichtpagina HR.png

Functioneel ontwerp van normen per Handreikingsjaar

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2023
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2022
 3. Ziekenhuizen Handreiking 2021
 4. Ziekenhuizen Handreiking 2020
 5. Ziekenhuizen Handreiking 2019
 6. Ziekenhuizen Handreiking 2018
 7. Ziekenhuizen Handreiking 2017
 8. Ziekenhuizen Handreiking 2016

Proces Handreiking

In grote lijnen dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden om het handreikingsproces goed te laten verlopen.

 1. Bevriezen
 2. Onderzoeksmassa
 3. Data analyses
 4. Deelwaarnemingen
 5. Verantwoording
 6. Bijlagen
 7. IT audit
 8. Correcties
 9. Review
 10. Afloop
 11. Samengevat: alle actiepunten in 1 overzicht

Aanvullende informatie

 1. Financiële impactbepaling
 2. Q&A
Contactpersoon Ziekenhuizen Handreiking: Paula Spelde, paula.spelde@valuecare.nl