ZVW en FZ monitor (Omzetprognose + Value At Risk)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Inleiding

ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden slimme voorspellingen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op allerlei dimensies, zoals per financier, per declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), per patiëntengroep of per organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.

ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars gemaakt zijn. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.

Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de monitor en dashboards productie- en omzetontwikkeling steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord via de standenmonitor en de monitor is ook gecertificeerd.

Omzetprognose vs Value At Risk

In het portaal is vanaf nu beschikbaar de omzetprognose en Value at risk. Hierbij geeft de omzetprognose de bruto omzet weer en de afsprakenmonitor berekent de VAR aan de hand van de gemaakte afspraken per verzekeraar waardoor er tot een netto omzet kan worden gekomen. In de omzetprognose wordt er alleen gekeken naar productie en wordt er geen rekening gehouden met afspraken en in de afsprakenmonitor wordt deze omzet gecorrigeerd aan de hand van de afspraken.  

Werking omzetprognose

De omzetprognose voor consulten en OZP wordt gemaakt aan de hand van een trendlijn en seizoensgebonden afwijkingen van deze trendlijn. De trendlijn wordt gebaseerd om de realisatie van het voorgaande jaar en de realisatie van het huidige jaar min 2 weken geleden. Deze trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar naar de rest van het voorspelde jaar. Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de percentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichten van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in het gerealiseerde jaar. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven.

Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan. Bij de gemiddelde kosten wordt er ook gekeken naar de verdeling van kosten per patiënt per verzekeraar.

De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houd met na registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dan pas na 2 weken compleet en wordt daarom dan pas getoond, omdat er anders een vertekend beeld ontstaan van de realisatie ten opzichten van de prognose. In het menu aan de rechterkant is de realisatie datum zichtbaar, de realisatie datum wordt elke week één keer geüpdatet.

De omzetprognose is te vinden onder het kopje omzetprognose - ZPM omzetprognose. Hierin toont zich de omzet met de status prognose, onderhanden werk of gefactureerd.

Scenario's

In de omzetprognose kan worden gewerkt met scenario’s, zodat bij veranderingen de prognose ook nog representatief is.

Stel er komt meer bed capaciteit bij dan is het nodig om de prognose hierop aan te passen. De realisatie van omzet verblijfsdagen zal door de uitbreiding hoger zijn. Door het gebruik van scenario’s kan worden aangegeven hoeveel bedden erbij komen per datum X en zal de prognose zich hierop aanpassen.

De waardes van de scenario’s zijn aan te passen bij ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Instelbare parameters omzetprognose. De nieuwe parameters zijn de volgende dag doorberekend in de omzetprognose en dus niet gelijk zichtbaar.

Performance monitor

In de performance monitor is te zien hoeveel de prognose afwijkt van de realisatie door middel van percentages en absolute waardes.

Afspraken monitor - Value At Risk

In de VAR (Value at risk) worden alle deelafspraken met verzekeraars weergegeven. Aan de hand hiervan kunnen de risico’s per verzekeraar worden berekend en kan de netto omzet worden berekend.

Rekenvoorbeeld:

Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X. De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen. De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen en de netto omzet 14 miljoen. Door gebruik te maken van de omzetprognose en de VAR ontstaat er een netto omzet. De netto omzet geeft een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting dan alleen de omzetprognose.

Het doel is om alle afspraken met verzekeraars te weergeven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De waardes van deze afspraken kunnen zelf worden ingevoerd via ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM. Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar in de VAR.

VAR parameters

In de VAR parameters zijn alle parameters zichtbaar die of wel nodig zijn voor de afspraken monitor of gemonitord moeten worden. Voorbeelden zijn aantal unieke cliënten, omzet verblijf, gemiddelde bedprijs.

UPM

Door middel van de UPM kunnen gegevens worden verantwoord aan de verzekeraars. De gegevens in de UPM worden uit het portaal gehaald. In de UPM is de realisatie cliënten en prestaties te vinden en de omzetprognose. De UPM is te vinden bij het kopje omzetprognose – SLM overzichten. De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Word er hierna een andere verzekeraar gekozen wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld. Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat.

ValueCarelogo2022.png