ZVW Wijkverpleging - Indicatiestelling niet uitgevoerd door bevoegd persoon (R45086)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45086
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

 1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglegitimatie

GHZ-VVT Productieverantwoording

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglegitimatie
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Zorglegitimatie
Samenvatting

Een indicatiestelling binnen de wijkverpleging dient uitgevoerd te worden door een verpleegkundig specialist of door een verpleegkundige niveau 5. Wanneer dit niet het geval is, is de zorg niet gelegitimeerd en dienst deze alsnog gerechtvaardigd te worden, mogelijk door het opnieuw indiceren van de zorg.

Risico

Legitimatie voor zorg ontbreekt of is niet door een bevoegd persoon/instantie afgegeven (indicatie of verwijzing).

Regelgeving / beleid
2022
Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor of master opgeleide verpleegkundige

Indicatiestelling en zorgtoewijzing wordt gedaan door:

 • De verpleegkundig specialist (artikel 14, wet BIG, hbo-master)
 • De verpleegkundige (artikel 3, wet BIG, hbo-bachelor)

Van bovengenoemde zorgprofessionals mag verwacht worden dat zij bekwaam zijn om indicatiestelling en organisatie van zorg op een professionele en passende manier uit te voeren en/of in te schatten wanneer zij expertise van derden nodig hebben. Naast zorginhoudelijke kennis is een grondige kennis van de sociale kaart en de vigerende wet- en regelgeving noodzakelijk.

2022: V&VN Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, p. 16


DUIDING TWEEDE NORM

In 2015 bleek dat een nadere duiding van de tweede norm noodzakelijk was voor alle betrokkenen in de wijkverpleging. Actiz, Zorgthuisnl en V&VN zijn overeengekomen wie zich hbo- of masteropgeleide verpleegkundige mag noemen:

 • Verpleegkundigen die een hbo-v-diploma hebben
 • Verpleegkundigen die een masterdiploma hebben
 • Verpleegkundigen die de A-opleiding met de wijkaantekening (MGZ) hebben
 • Verpleegkundigen die opgenomen zijn in het deskundigheidsgebied wijkverpleegkundige in het Kwaliteitsregister V&V
 • Verpleegkundigen die een relevante verpleegkundige vervolgopleiding via het College Zorg Opleidingen (CZO) hebben gevolgd die is ingeschaald in schaal 6 van het NLQF.

2022: V&VN Verpleegkundige Indicatiestelling

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Op dit moment is deze controle uitsluitend te gebruiken door zorginstellingen die registreren in ONS Nedap.
 2. Bij de indicatiestelling legt ONS geen medewerkerscode vast. Deze koppeling tussen de medewerkerscode en naam is nodig om de "deskundigheid" van de medewerker te bepalen. De controle signaleert daarom niet alleen in het geval van een niet toegestane deskundigheid, maar ook wanneer de naam-code koppeling niet gemaakt kan worden.
 3. Wanneer ValueCare de medewerker niet aan een medewerkerscode kan koppelen, is een wijziging in een beheertabel nodig (de beheertabel is in het portaal toegankelijk voor sleutelgebruikers). Alle medewerkers die sinds de startdatum van de controle een indicatie gesteld hebben staan in de beheertabel, met naam en medewerkercode (voor zover bekend). Bovendien geven we een periode (start - einde) van de geldigheid van deze koppeling. Dit om te voorkomen dat we unieke gebruikers als één zien (bijv. zodat Marie Jansen die in 2020 in dienst was niet verward wordt met een andere Marie Jansen die in 2022 in dienst was).
 4. Mogelijke situaties die middels de toelichting in de controle onderscheiden kunnen worden zijn:
  1. Melding op deskundigheid:
   1. Toelichting: "indicatie aangemaakt op [datum] door [medewerker] met [deskundigheid]".
   2. Actie: Pas deskundigheid aan of laat indicatie stellen door een bevoegd persoon.
  2. Medewerkerscode is onbekend:
   1. Toelichting: "Gebruikersnaam kan niet uniek gekoppeld worden aan een medewerkerscode".
   2. Actie: Dit kan in de beheertabel ingevoerd worden.
  3. Geldigheid medewerkerscode onbekend:
   1. Toelichting: "Gebruikersnaam is gekoppeld aan medewerkerscode van [datum] tot [datum]; de indicatie was aangemaakt buiten deze periode".
   2. Actie: Controleer of deze persoon nog in dienst is en pas de datum aan in de beheertabel
 5. De controle herkent 2 personen met exact dezelfde naam niet als 2 unieke personen (bijvoorbeeld: Marie Smit werkt als verpleegkundige en mag indiceren, maar er werkt ook een collega met dezelfde naam die deze bevoegdheid niet heeft).
  1. Een indicatie door beide medewerkers zal geen melding in ValueCare geven, omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden.
  2. In dit geval is een mogelijke oplossing om de naam van deze personen in het bronsysteem aan te passen zodat ze uniek zijn.   

Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

 1. Welke beroepen zijn toegestaan om te indiceren kan in het EPD onder verschillende termen worden vastgelegd. Daarom is dit naar wens instelbaar (bijv. "verpleegkundig specialist" of "verpleegkundige niveau 5").
Programmeerbare norm

Er is sprake van “ZVW Wijkverpleging - Indicatiestelling niet uitgevoerd door bevoegd persoon (R45086)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten met wijkverpleging

Blauwepijl.png

2) Indicatiestelling is niet uitgevoerd door een bevoegd persoon


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Sommatie waarde productie (indicatie)

ValueCarelogo2022.png