ZT11 binnen 360 dagen van een DBC geopend met zelfde diagnose en specialisme (N0987): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 63: Regel 63:
 
#Er wordt geen actie gesignaleerd wanneer de zorgvraag verschilt tussen de twee subtrajecten.
 
#Er wordt geen actie gesignaleerd wanneer de zorgvraag verschilt tussen de twee subtrajecten.
 
#Het DCR Handboek meldt het volgende: "Subtrajecten waarbij sprake is van een uitzonderingsituatie worden van deze risicoregel uitgezonderd". Dit interpreteren we volgens het Registratieaddendum als alles wat niet volgens de algemene afsluitregels wordt afgesloten (0.0000.0, 0.0000.1, 0.0000.2, 0.0000.3, 0.0000.4, 1.0000.6 en 1.0000.7). Sluitregel 0.0000.0 - Overlijden, is in dit kader niet relevant. Omdat Cardiologie bijna altijd onder afsluitregel 1.0320.3 sluit, is ervoor gekozen deze ook onder de scope te laten vallen.
 
#Het DCR Handboek meldt het volgende: "Subtrajecten waarbij sprake is van een uitzonderingsituatie worden van deze risicoregel uitgezonderd". Dit interpreteren we volgens het Registratieaddendum als alles wat niet volgens de algemene afsluitregels wordt afgesloten (0.0000.0, 0.0000.1, 0.0000.2, 0.0000.3, 0.0000.4, 1.0000.6 en 1.0000.7). Sluitregel 0.0000.0 - Overlijden, is in dit kader niet relevant. Omdat Cardiologie bijna altijd onder afsluitregel 1.0320.3 sluit, is ervoor gekozen deze ook onder de scope te laten vallen.
#Optioneel: subtrajecten waarbij sprake is van dubbelzijdigheid worden uitgesloten van signalering. Dit geldt wanneer beide subtrajecten een operatieve verrichting (o.b.v. sluitregel 0.0000.2) bevatten.
+
#Optioneel: subtrajecten waarbij sprake is van dubbelzijdigheid worden uitgesloten van signalering. Dit geldt wanneer het gesignaleerde subtraject een operatieve verrichting (o.b.v. sluitregel 0.0000.2) bevat en er binnen 42 dagen in hetzelfde zorgtraject nog een operatieve verrichting is geregistreerd.
  
 
===== Programmeerbare norm =====
 
===== Programmeerbare norm =====

Versie van 30 jun 2020 om 14:36

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0987
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen
  2. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen
  3. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen
Samenvatting

Indien binnen 360 dagen na de einddatum van een zorgproduct met ZT 11 of ZT 21, een zorgproduct met ZT 11 met dezelfde diagnose binnen hetzelfde specialisme wordt geopend, wordt deze als risico gedefinieerd. Subtrajecten waarbij sprake is van een uitzonderingsituatie worden van deze risicoregel uitgezonderd.

Regelgeving / beleid
2018
Openen subtraject met ZT11 of ZT21

2. Een subtraject met een ZT21 wordt aansluitend geopend als in het kader van de zorgvraag van een reguliere behandeling of controletraject binnen 120 dagen na het afsluiten van een voorgaand subtraject met ZT11 of ZT21 een zorgactiviteit wordt geregistreerd.

3. Op het moment dat na één of twee periodes van 120 dagen waarin geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd een zorgactiviteit wordt geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, wordt een ZT21 geopend op de 121e respectievelijk 241e dag na afsluiten van een subtraject met ZT11 of ZT21.

2018: NR/REG-1816 art. 16 lid 2 en 3

2019
Openen subtraject met ZT11 of ZT21

2. Een subtraject met een ZT21 wordt aansluitend geopend als in het kader van de zorgvraag van een reguliere behandeling of controletraject binnen 120 dagen na het afsluiten van een voorgaand subtraject met ZT11 of ZT21 een zorgactiviteit wordt geregistreerd.

3. Op het moment dat na één of twee periodes van 120 dagen waarin geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd een zorgactiviteit wordt geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, wordt een subtraject met ZT21 geopend op de 121e respectievelijk 241e dag na afsluiten van een subtraject met ZT11 of ZT21.

2019: NR/REG-1907a art. 16 lid 2 en 3

2020
Openen subtraject met ZT11 of ZT21

2. Een subtraject met een ZT21 wordt aansluitend geopend als in het kader van de zorgvraag van een reguliere behandeling of controletraject binnen 120 dagen na het afsluiten van een voorgaand subtraject met ZT11 of ZT21 een zorgactiviteit wordt geregistreerd.

3. Op het moment dat na één of twee periodes van 120 dagen waarin geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd een zorgactiviteit wordt geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, wordt een subtraject met ZT21 geopend op de 121e respectievelijk 241e dag na afsluiten van een subtraject met ZT11 of ZT21.

2020: NR/REG-2001a art. 16 lid 2 en 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Volgens de beleidsregel mogen ADHD trajecten aan het einde van het jaar handmatig gesloten worden. Daarom wordt een traject niet gesignaleerd wanneer deze in een ander kalenderjaar is geopend dan het voorgaande traject met dezelfde diagnose en specialisme.
  2. Als er voor specialisme Cardiologie een traject aanwezig is met een andere diagnose tussen het gesignaleerde traject en voorgaande traject met dezelfde diagnose en specialisme, dan wordt de actie uitgesloten.
  3. Er wordt geen actie gesignaleerd wanneer de zorgvraag verschilt tussen de twee subtrajecten.
  4. Het DCR Handboek meldt het volgende: "Subtrajecten waarbij sprake is van een uitzonderingsituatie worden van deze risicoregel uitgezonderd". Dit interpreteren we volgens het Registratieaddendum als alles wat niet volgens de algemene afsluitregels wordt afgesloten (0.0000.0, 0.0000.1, 0.0000.2, 0.0000.3, 0.0000.4, 1.0000.6 en 1.0000.7). Sluitregel 0.0000.0 - Overlijden, is in dit kader niet relevant. Omdat Cardiologie bijna altijd onder afsluitregel 1.0320.3 sluit, is ervoor gekozen deze ook onder de scope te laten vallen.
  5. Optioneel: subtrajecten waarbij sprake is van dubbelzijdigheid worden uitgesloten van signalering. Dit geldt wanneer het gesignaleerde subtraject een operatieve verrichting (o.b.v. sluitregel 0.0000.2) bevat en er binnen 42 dagen in hetzelfde zorgtraject nog een operatieve verrichting is geregistreerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “ZT11 binnen 360 dagen van een DBC geopend met zelfde diagnose en specialisme (N0987)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ZT11 met afsluitregel 0.0000.1, 0.0000.2, 0.0000.3, 0.0000.4, 1.0000.6, 1.0000.7 of 1.0320.3

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Voor dezelfde patient is er in de voorgaande 360 dagen een ZT 11 of ZT 21 gesloten met dezelfde diagnose en specialisme


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - waarde subtraject

ValueCareLogo2.png