ZT11 binnen 360 dagen van een DBC geopend met zelfde diagnose en specialisme (N0987)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0987
Behoort tot Normenkader ValueCare

1. DOT Controleregels 2018 - D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen

Samenvatting

Indien binnen 360 dagen na de einddatum van een zorgproduct met ZT 11 of ZT 21, een zorgproduct met ZT 11 met dezelfde diagnose binnen hetzelfde specialisme wordt geopend, wordt deze als risico gedefinieerd. Subtrajecten waarbij sprake is van een uitzonderingsituatie worden van deze risicoregel uitgezonderd.

Regelgeving / beleid
2018

2. Openen subtraject met ZT11 of ZT21 Een subtraject met een ZT21 wordt aansluitend geopend als in het kader van de zorgvraag van een reguliere behandeling of controletraject binnen 120 dagen na het afsluiten van een voorgaand subtraject met ZT11 of ZT21 een zorgactiviteit wordt geregistreerd.

3. Op het moment dat na één of twee periodes van 120 dagen waarin geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd een zorgactiviteit wordt geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, wordt een ZT21 geopend op de 121e respectievelijk 241e dag na afsluiten van een subtraject met ZT11 of ZT21.

2018: NR/REG-18.16 art. 16.2 en 16.3

Interpretaties

1. Volgens de beleidsregel mogen ADHD trajecten aan het einde van het jaar handmatig gesloten worden. Daarom worden een traject niet gesignaleerd wanneer deze in een ander kalenderjaar is geopend dan het voorgaande traject met dezelfdediagnose en specialisme.

2. Als er voor specialisme Cardiologie een traject aanwezig is met een andere diagnose tussen het gesignaleerde traject en voorgaande traject met dezelfde diagnose en specialisme, dan wordt de actie uitgesloten.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “ZT11 binnen 360 dagen van een DBC geopend met zelfde diagnose en specialisme (N0987)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ZT11 met afsluitregel 0.0000.1, 0.0000.2, 0.0000.3, 0.0000.4, 1.0000.6 of 1.0000.7

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Voor dezelfde patient is er in de voorgaande 360 dagen een ZT 11 of ZT 21 gesloten met dezelfde diagnose en specialisme


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Berekening financiële impact - waarde subtraject

ValueCareLogo2.png