WLZ beschikking loopt af (N2338)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N2338
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Wet langdurige zorg

 1. Wlz
Samenvatting

Een behandeling wordt alleen vergoed met een geldige indicatie.

Wet- en regelgeving
2018
 1. Een verzekerde met een psychische stoornis wiens recht op verblijf en de daarbij behorende medisch noodzakelijke geneeskundige zorg op grond van zijn zorgverzekering beëindigd is omdat de krachtens zijn zorgverzekering geldende maximumduur voor die zorg is bereikt, heeft aansluitend recht op voortzetting van deze zorg gedurende een onafgebroken periode van maximaal drie jaar.
 2. Na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, kan de zorg telkens voor een onafgebroken periode van maximaal drie jaar verder worden voortgezet.
 3. Een onderbreking van ten hoogste negentig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd.
 4. Een verzekerde heeft slechts recht op zorg als bedoeld in het eerste en tweede lid voor zover hij daar naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen.

2018: Wet langdurige zorg art. 3.2.2

2019
 1. Een verzekerde met een psychische stoornis wiens recht op verblijf en de daarbij behorende medisch noodzakelijke geneeskundige zorg op grond van zijn zorgverzekering beëindigd is omdat de krachtens zijn zorgverzekering geldende maximumduur voor die zorg is bereikt, heeft aansluitend recht op voortzetting van deze zorg gedurende een onafgebroken periode van maximaal drie jaar.
 2. Na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, kan de zorg telkens voor een onafgebroken periode van maximaal drie jaar verder worden voortgezet.
 3. Een onderbreking van ten hoogste negentig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd.
 4. Een verzekerde heeft slechts recht op zorg als bedoeld in het eerste en tweede lid voor zover hij daar naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen.

2019: Wet langdurige zorg art. 3.2.2

2020
 1. Een verzekerde met een psychische stoornis wiens recht op verblijf en de daarbij behorende medisch noodzakelijke geneeskundige zorg op grond van zijn zorgverzekering beëindigd is omdat de krachtens zijn zorgverzekering geldende maximumduur voor die zorg is bereikt, heeft aansluitend recht op voortzetting van deze zorg gedurende een onafgebroken periode van maximaal drie jaar.
 2. Na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, kan de zorg telkens voor een onafgebroken periode van maximaal drie jaar verder worden voortgezet.
 3. Een onderbreking van ten hoogste negentig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd.
 4. Een verzekerde heeft slechts recht op zorg als bedoeld in het eerste en tweede lid voor zover hij daar naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen.

2020: Wet langdurige zorg art. 3.2.2

2021
 1. Een verzekerde met een psychische stoornis wiens recht op verblijf en de daarbij behorende medisch noodzakelijke geneeskundige zorg op grond van zijn zorgverzekering beëindigd is omdat de krachtens zijn zorgverzekering geldende maximumduur voor die zorg is bereikt, heeft aansluitend recht op voortzetting van deze zorg gedurende een onafgebroken periode van maximaal drie jaar.
 2. Na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, kan de zorg telkens voor een onafgebroken periode van maximaal drie jaar verder worden voortgezet.
 3. Een onderbreking van ten hoogste negentig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd.
 4. Een verzekerde heeft slechts recht op zorg als bedoeld in het eerste en tweede lid voor zover hij daar naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen.

2021: Wet langdurige zorg art. 3.2.2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “WLZ beschikking loopt af (N2338)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Wlz beschikkingen

Blauwepijl.png

​2) ​Beschikkingen worden getoond op basis van de einddatum beschikking minus een vooraf ingegeven termijn

Bij deze beschikking is: a) geen sprake van een nieuwe beschikking, b) geen einddatum in de toekomst, en c) de zorg is niet beëindigd.

Logica: 1 en 2 

Berekening financiële impact

Van financiële impact is enkel sprake indien de termijn van 3 jaar wordt overschreven.

ValueCarelogo2022.png