WBMV verrichttingen zonder vergunning (N0289)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0289
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - WBMV (R06418)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - WBMV
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - WBMV
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - WBMV
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - WBMV
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - WBMV
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - WBMV
Samenvatting

Het is niet toegestaan WBMV-verrichtingen te declareren waarvoor geen vergunning is voor de eigen instelling.

Regelgeving / beleid
2016 & 2017
Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren of te doen uitvoeren waarvoor de minister van VWS heeft bepaald dat deze alleen uitgevoerd mogen worden door instellingen die hiervoor door de minister zijn aangewezen. Dit is vastgelegd in de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en bijbehorende regeling en planningsbesluit. Dit betreft de volgende behandelingen:
 • orgaantransplantatie,
 • implantatie van kunstorganen,
 • autologe en allogene transplantatie van hematopoietische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed of navelstrengbloed;
 • celtransplantatie,
 • bijzondere interventies aan het hart,
 • protonentherapie
 • bijzondere neurochirurgie,
 • klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering,
 • in-vitrofertilisatie,
 • neonatale intensive care met uitzondering van neonatale chirurgische zorg.

Wanneer verrichtingen volgens de wet niet mogen worden uitgevoerd is het ook niet toegestaan deze zorgactiviteiten te declareren.

Het ministerie van VWS heeft in het navolgende overzicht vastgelegd welke instellingen voor welke WBMV-zorg een vergunning hebben ontvangen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/documenten/vergunningen/2013/02/20/overzicht-vergunningen-in-het-kader-van-de-wet-bijzondere-medische-verrichtingen-wbmv

2018
Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de navolgende verrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren:
 • orgaantransplantatie
 • implantatie van kunstorganen
 • autologe en allogene transplantatie van hematopoietische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed of navelstrengbloed
 • celtransplantatie
 • bijzondere interventies aan het hart
 • protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie
 • bijzondere neurochirurgie
 • klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
 • in-vitrofertilisatie
 • neonatale intensive care met uitzondering van neonatale chirurgische zorg

2018: Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen art. 1


Het ministerie van VWS heeft in het navolgende overzicht vastgelegd welke instellingen voor welke WBMV-zorg een vergunning hebben ontvangen: Overzicht vergunningen WBMV

2019
Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de navolgende verrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren:
 • orgaantransplantatie
 • implantatie van kunstorganen
 • autologe en allogene transplantatie van hematopoietische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed of navelstrengbloed
 • celtransplantatie
 • bijzondere interventies aan het hart
 • protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie
 • bijzondere neurochirurgie
 • klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
 • in-vitrofertilisatie
 • neonatale intensive care met uitzondering van neonatale chirurgische zorg

2019: Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen art. 1


Het ministerie van VWS heeft in het navolgende overzicht vastgelegd welke instellingen voor welke WBMV-zorg een vergunning hebben ontvangen: Overzicht vergunningen WBMV

2020
Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de navolgende verrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren:
 • orgaantransplantatie
 • implantatie van kunstorganen
 • autologe en allogene transplantatie van hematopoietische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed of navelstrengbloed
 • celtransplantatie
 • bijzondere interventies aan het hart
 • protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie
 • bijzondere neurochirurgie
 • klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
 • in-vitrofertilisatie
 • neonatale intensive care met uitzondering van neonatale chirurgische zorg

2020: Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen art. 1


Het ministerie van VWS heeft in het navolgende overzicht vastgelegd welke instellingen voor welke WBMV-zorg een vergunning hebben ontvangen: Overzicht vergunningen WBMV

2021
Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de navolgende verrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren:
 • orgaantransplantatie
 • implantatie van kunstorganen
 • autologe en allogene transplantatie van hematopoietische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed of navelstrengbloed
 • celtransplantatie
 • bijzondere interventies aan het hart
 • protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie
 • bijzondere neurochirurgie
 • klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
 • in-vitrofertilisatie
 • neonatale intensive care met uitzondering van neonatale chirurgische zorg

2021: Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen art. 1


Het ministerie van VWS heeft in het navolgende overzicht vastgelegd welke instellingen voor welke WBMV-zorg een vergunning hebben ontvangen: Overzicht vergunningen WBMV

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Add-on stollingsfactoren (zorgrofielklasse 'ZPK' 22) worden niet meegenomen
 2. Dit punt werd t/m 2016 uitgevraagd in de landelijke Handreiking (N0288). Aangezien CP15 WBMV vanaf Handreiking 2017 is vervallen, gaat deze norm onder dit norm nummer verder als Rechtmatigheid.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “WBMV verrichttingen zonder vergunning (N0289)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten waarvoor een WBMV vergunning vereist is (excl. ZPK 22)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

(geen WDS productie)

Blauwepijl.png
3) Vaststelling welke WBMV zorgactiviteiten worden uitgevoerd in de instelling
Blauwepijl.png
4) Op de datum van de zorgactiviteit heeft de instelling volgens de landelijke WBMV-Vektis tabel geen vergunning
Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png