Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 365 dagen gesloten (N0716)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0716
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.99.15 Duur niet-klinisch Zorgproduct
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.15 Duur (365 dagen) niet-klinisch Zorgproduct

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten

Vervallen ziekenhuis controles

  1. Vervallen ziekenhuis controles - Vervallen 2015
Samenvatting

Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteiten mag niet binnen 365 dagen gesloten worden.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
  • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
  • met ZT21: op de 365e dag na de opening van het subtraject.

2014: NR/CU-257 art 10.1c

2013: NR/CU-228 art 8.2c

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.D.A.99.15

2015
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
  • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
  • met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2015: NR/CU-260 art 10.1c

Interpretaties

In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 02,12,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,52,56,58,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,80,82,84,86,90. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, wordt ervan uitgegaan dat dit terechte registratie betreft. Voor inhoudelijke specificaties omtrent de afsluitredenen, zie de afsluitreden tabel of het registratie addendum.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 365 dagen gesloten (N0716)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT21

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
voor 2015 of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in
controlejaar of Handreikingsjaar voor 2015

Blauwepijl.png

3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

4) Er is geen operatieve zorgactiviteit gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

5) Subtraject is binnen 365 dagen gesloten En patiënt is niet
overleden gedurende het subtraject


Blauwepijl.png

6) Subtraject voldoet niet aan genoemde afsluitredenen

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Te nemen actie

Verwijder de eventueel onterecht geopende vervolgsubtrajecten en koppel deze zorgactiviteiten aan het eerste subtraject

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png