Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 120 dagen gesloten (N0563)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0563
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.15.01 Duur (120 dagen) niet-klinisch Zorgproduct

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteiten mag niet binnen 120 dagen gesloten worden.

Regelgeving / beleid
2015
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
  • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
  • met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2015: NR/CU-260 Art. 10.1c

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.D.A.99.15

2016
Afsluitregels van een niet-klinisch subtraject met ZT11 of ZT21:

Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling wordt als volgt afgesloten:

  • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
  • met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2016: NR/CU-266 art. 18.3

2017
Afsluitregels van een niet-klinisch subtraject met ZT11 of ZT21:

Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling wordt als volgt afgesloten:

  • met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
  • met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

2017: NR/REG-1732 art. 18.3

Interpretaties

In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 02,12,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,52,56,58,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,80,82,84,86,90, 91. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, wordt ervan uitgegaan dat dit terechte registratie betreft.

Zorgproducten binnen de specialismen revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg zijn uitgesloten van deze controleregel als de begindatum na 31-12-2012 is.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 120 dagen gesloten (N0563)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT21

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
na 2014 of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in
controlejaar of Handreikingsjaar na 2014

Blauwepijl.png

3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

4) Er is geen operatieve zorgactiviteit gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png
5) Subtraject is binnen 120 dagen gesloten En patiënt is niet overleden
gedurende het subtraject


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Te nemen actie

Verwijder de eventueel onterecht geopende vervolgsubtrajecten en koppel deze zorgactiviteiten aan het eerste subtraject

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdataValueCareLogo2.png