Verrichting in OK module wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule (N4091)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4091
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - OK
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een OK verrichting aanwezig is in de OK module maar geen operatieve verrichting in de facturatiemodule. Dit kan er op duiden dat een operatieve verrichting niet gekoppeld is aan een subtraject.

Regelgeving / beleid
2017
De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert is verantwoordelijk voor een juiste typering van een zorgtraject/subtraject bij de geleverde zorg. Voor de meeste beroepsbeoefenaren die de poortfunctie kunnen uitvoeren, zijn door de NZa typeringslijsten vastgesteld. Indien deze typeringslijst niet volledig is, of indien er geen typeringslijst beschikbaar is voor een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, kan gebruik gemaakt worden van de typeringslijst van een ander specialisme voor dat type van zorg.

2017: NR/REG-1732 art. 4 lid 3


Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld

2017: NR/REG-1732 art. 23 lid 4

2018
De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert is verantwoordelijk voor een juiste typering van een zorgtraject/subtraject bij de geleverde zorg. Voor de meeste beroepsbeoefenaren die de poortfunctie kunnen uitvoeren, zijn door de NZa typeringslijsten vastgesteld. Indien deze typeringslijst niet volledig is, of indien er geen typeringslijst beschikbaar is voor een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, kan gebruik gemaakt worden van de typeringslijst van een ander specialisme voor dat type van zorg.

2018: NR/REG-1816 art. 4 lid 3


Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts één subtraject worden gekoppeld.

2018: NR/REG-1816 art. 23 lid 4

2019
De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Daarbij beperkt diegene zich tot de typeringslijst die geldt voor dat specialisme of, indien de typeringslijst niet beschikbaar of volledig is, voor dat type van zorg.

2019: NR/REG-1907a art. 4 lid 2


Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts één subtraject worden gekoppeld.

2019: NR/REG-1907a art. 23 lid 4

2020
De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Daarbij beperkt diegene zich tot de typeringslijst die geldt voor dat specialisme of, indien de typeringslijst niet beschikbaar of volledig is, voor dat type van zorg.

2020: NR/REG-2001a art. 4 lid 2


Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 4

Interpretaties

1. Middels ziekenhuisspecifieke parameters kan er in gesteld worden hoeveel dagen voor én na de operatie-afspraak het script zoekt naar een geregistreerde operatieve zorgactiviteit. Default staan deze parameters op 0.

2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde specialismen uitgesloten worden van signalering.

3. De N4091, N4092 en N4093 zijn gerelateerd aan elkaar, maar signaleren elk het ontbreken van operatieve verrichtingen binnen een ander proces. De N4091 signaleert acties wanneer er verrichtingen in de OK module zijn geregistreerd, maar deze ontbreken in de facturatiemodule (OK module - facturatiemodule). De N4092 signaleert acties wanneer er een OK afspraak heeft plaatsgevonden, maar er operatieve verrichtingen ontbreken in de facturatiemodule (OK afspraak - facturatiemodule). De N4093 signaleert acties wanneer er een operatie heeft plaatsgevonden, maar operatieve verrichtingen ontbreken in de OK module (OK afspraak - OK module).

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verrichting in OK module wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule (N4091)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle operatie-afspraken vastgelegd in de OK-module die post-operatief zijn.

Blauwepijl.png

2) Alle vastgelegde OK-zorgactiviteiten waarvoor ook een landelijke ctg-code bestaat

Blauwepijl.png

3) Er is geen zorgactiviteit in de facturatiemodule op de uitvoerdatum voor dezelfde landelijke ctg-zorgactiviteitcode.


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Zorgactiviteiten koppelen aan DBC of een DBC openen op basis van de gesignaleerde zorgactiviteiten

Berekening financiële impact

Wanneer er een koppelbare DBC aanwezig is
Waardestijging van de DBC naar het toevoegen van de gesignaleerde zorgactiviteit of zorgactiviteiten.

Wanneer er geen koppelbare DBC aanwezig is
Waarde van een DBC van het uitvoerende specialisme van de operatie(s) met de meest aannemelijke diagnose. De meest aannemelijk diagnose wordt bepaald door te kijken welke diagnose het meest voorkomt bij een DBC met de gesignaleerde zorgactiviteit of zorgactiviteiten bij het betreffende specialisme.

ValueCareLogo2.png