Verricht geen onnodige diagnostiek bij patienten met stabiele angina pectoris (N7140)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N7140
Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

 1. Passende zorg
Samenvatting

Verricht geen onnodige diagnostiek bij patienten met stabiele angina pectoris.

Regelgeving / beleid
2022
Pijn op de borst is de meest voorkomende uiting van coronaire hartziekten en wordt ook wel “angina pectoris” genoemd. Patiënten voelen een beklemmend, drukkend of benauwend gevoel midden op de borst. Bij een geleidelijk ontstane vernauwing treedt de pijn op de borst met name op bij inspanning of bij emoties; in rust gaat het weg. Dit is de stabiele vorm: stabiele angina pectoris genoemd.

Voor het onderdeel risicostratificatie en diagnostiek van het zorgtraject geldt dat de bestaande over-diagnostiek moet worden vermeden. ECG, echo, longfoto en fietstest worden nu vaak routinematig ingezet, maar zijn alleen bij uitzondering noodzakelijk en zinnig.

Bij verdenking op stabiele angina pectoris wordt niet standaard een rust echo, een fietstest of een longfoto gedaan. Bij een intermediair risico op een coronaire hartaandoening wordt slechts 1 niet-invasieve test gedaan.

2022: Zinnige Zorg - Verbetersignalement Pijn op de borst

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen de afspraakcodes voor de diagnostiek op indicatie (rust echocardiogram en X-thorax) ingesteld worden. Dit is een verplichte parameter voor de werking van de norm.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen de afspraakcodes voor niet invasieve diagnostiek ingesteld worden. Dit is een verplichte parameter voor de werking van de norm.
 3. Uitgevoerde niet-invasieve diagnostiek wordt herkend door een of meerdere geregistreerde zorgactiviteiten:
  • 039844  - Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak.
  • 039845 - Uitgebreide (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie).
  • 085191 - MRI-hart met dobutamine stress-test.
  • 085190 - MRI-hart.
  • 120245 - SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).
  • 120246 - SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).
  • 120500 - PET partieel (neurologisch, cardiologisch).
  • 120502 - PET-CT myocardperfusie in rust met volume, ejectiefractie (EF) en flowmetingen.
  • 120503 - PET-CT myocardperfusie stress met volume, ejectiefractie (EF) en flowmetingen.
  • 085140  Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
  • 085141  Multislice CT-hart tbv Ca2+bepaling inclusief voor en nabespreking met cardioloog.
  • 085042  CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
  • 039494 - Echografie van het hart.
  • 085070 - Echografie van het hart en/of de thorax.
  • 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
 4. Uitgevoerde invasieve diagnostiek wordt herkend door een of meerdere geregistreerde zorgactiviteiten:
  • 033219 - Katheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartkatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.
  • 033229 - Katheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verricht geen onnodige diagnostiek bij patienten met stabiele angina pectoris (N7140)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle geplande afspraken voor niet-invasieve diagnostiek aangevraagd door agb 20

Blauwepijl.png

2) De patient heeft een openstaande DBC van agb 20, diagnose 201 (thoracale klachten eci) of 202 (Angina pectoris, stabiel)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3a) De patient heeft binnen het zorgtraject al een niet-invasieve diagnostiek ondergaan

3b) De patient heeft een afspraak voor een rust echocadiogram of X thorax en er heeft geen eerdere diagnostiek plaatgevonden binnen het zorgtraject

Logica: 1 en 2 en (3a of 3b)

Te nemen actie

Door de medisch specialist wordt beoordeeld of de geplande zorg passend is. De medisch specialist stuurt op passende zorg.

ValueCarelogo2022.png