Verpleegdag uitgevoerd op een niet voor verpleging ingerichte afdeling (N0436-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0436-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 5.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Verpleegdagen (R06407)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan een verpleegdag te registreren op een polikliniek, een afdeling voor spoedeisende hulp of een afdeling voor dagverpleging indien niet is aangetoond dat deze afdeling voor verpleging is ingericht.

Regelgeving / beleid
2019
Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 29

2018
Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 15

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het ziekenhuis dient wel een beoordeling te doen of de lijst met voor dagverpleging ingerichte afdelingen nog up-to-date is. Dit is per ziekenhuis klant inzichtelijk.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag uitgevoerd op een niet voor verpleging ingerichte afdeling (N0436-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902) 

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) De verpleegdag is geregistreerd op een afdeling die niet voor verpleging is ingericht. Dit wordt gecontroleerd op basis van het door de instelling opgestelde lijst afdelingen ingericht voor verpleging
Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png