Verpleegdag uitgevoerd op een niet voor verpleging ingerichte afdeling (N0436-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0436-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 5.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan een verpleegdag te registreren op een polikliniek, een afdeling voor spoedeisende hulp of een afdeling voor dagverpleging indien niet is aangetoond dat deze afdeling voor verpleging is ingericht.

Regelgeving / beleid

Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder. 

2018: NR/REG-1816, artikel 24.13

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Het ziekenhuis dient wel een beoordeling te doen of de lijst met voor verpleging ingerichte afdelingen nog up-to-date is . Dit is per ziekenhuis klant inzichtelijk.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag uitgevoerd op een niet voor verpleging ingerichte afdeling (N0436-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902) 

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) De verpleegdag is geregistreerd op een afdeling die niet voor verpleging is ingericht. Dit wordt gecontroleerd op basis van het door de instelling opgestelde lijst afdelingen ingericht voor verpleging
Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png