Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182-HR2023)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N0182-HR2023
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2022 MSZ - Controlepunt 5.2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2023 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2023 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
Samenvatting

Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 00:00 uur en ontslag plaatsvindt ná 07:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. De patiënt mag niet worden opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag. 

Regelgeving / beleid
2023
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:

 • een definitieve klinische overname door een andere instelling in Nederland of het buitenland die zorg levert zoals genoemd in artikel 3 (Reikwijdte), eerste en tweede lid, van deze regeling, waarbij die overname plaatsvindt op dag van of de dag na opname in de initiële instelling;
 • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

2023: NR/REG-2306a art. 24 lid 29

Add-on overig
Voor een aantal add-ons overig gelden specifieke prestatiebeschrijvingen of zijn de hierna vermelde aanvullende voorwaarden van toepassing:
Klinische zorgdag in de thuissituatie (190228)
Een klinische zorgdag in de thuissituatie is een te registreren kalenderdag, met alle door het ziekenhuis geleverde zorg, die niet in andere zorgactiviteiten is beschreven. Deze kalenderdag is te beschouwen als een klinische opname in de thuissituatie. De klinische opname in de thuissituatie bestaat uit een episode van klinische zorg in de thuissituatie met minimaal één overnachting. De te registreren periode loopt vanaf de opname in de thuissituatie tot en met de dag van ontslag of dag voor overplaatsing naar een klinische setting in een instelling. De dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag worden beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Bij overplaatsing naar een klinische setting in een instelling wordt op de dag van overplaatsing geen klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2023: NR/REG-2306a art. 26 lid 5

Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder.
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag. Het is daarmee niet mogelijk om bij ontslag en heropname op dezelfde dag meerdere verpleegdagen binnen een instelling te registreren.
Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 0.00 uur en ontslag plaatsvindt ná 7.00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. In tabel 2 zijn diverse situaties opgenomen die helderheid verschaffen over wat er geregistreerd wordt (ervan uitgaande dat aan alle overige voorwaarden uit de definitie wordt voldaan).

2023: NR/REG-2306a art. 24 lid 18

2022
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:

 • een definitieve klinische overname door een andere instelling die valt onder de reikwijdte van deze regeling op dag van of de dag na opname;
 • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

Een verpleegdag mag niet geregistreerd worden wanneer een patiënt voor 20:00 uur overgeplaatst wordt naar een klinische setting in de thuissituatie.

2022: NR/REG-2207a art. 24 lid 29


Add-on overig
Voor een aantal add-ons overig gelden specifieke prestatiebeschrijvingen of zijn de hierna vermelde aanvullende voorwaarden van toepassing:
Klinische zorgdag in de thuissituatie (190228)
Een klinische zorgdag in de thuissituatie is een te registreren kalenderdag, met alle door het ziekenhuis geleverde zorg, die niet in andere zorgactiviteiten is beschreven. Deze kalenderdag is te beschouwen als een klinische opname in de thuissituatie. De klinische opname in de thuissituatie bestaat uit een episode van klinische zorg in de thuissituatie met minimaal één overnachting. De te registreren periode loopt vanaf de opname in de thuissituatie tot en met de dag van ontslag of dag voor overplaatsing naar een klinische setting in een instelling. De dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag worden beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Bij overplaatsing naar een klinische setting in een instelling wordt op de dag van overplaatsing geen klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2022: NR/REG-2207a art. 26 lid 5


Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder.
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag. Het is daarmee niet mogelijk om bij ontslag en heropname op dezelfde dag meerdere verpleegdagen binnen een instelling te registreren.
Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 0.00 uur en ontslag plaatsvindt ná 7.00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. In tabel 2 zijn diverse situaties opgenomen die helderheid verschaffen over wat er geregistreerd wordt (ervan uitgaande dat aan alle overige voorwaarden uit de definitie wordt voldaan).

2022: NR/REG-2207a Toelichting art. 24 lid 18

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

 1. Per instelling kan gedefinieerd worden welke type instellingen behoren tot 'Andere zorginstelling'. Toelichting interpretatie: Type van instelling waarnaar een patiënt wordt doorgestuurd na ontslag maakt niet uit. Gaat hier om afstemming met externe partij.
 2. Met betrekking tot definitieve overname geeft NZa het volgende aan:
  1. Zelfde dag terug naar oorspronkelijke instelling = geen verpleegdagen (want er is geen overnachting en geen definitieve overname; dus je voldoet niet aan de voorwaarden).
  2. Volgende dag (toevoeging ValueCare: na 07:00) (of later) terug naar de oorspronkelijke instelling = wel verpleegdagen (want er is een overnachting; en dus is het niet meer relevant of het gaat om een wel/niet definitieve overname, want die uitzondering is niet van toepassing omdat er al voldaan wordt aan de voorwaarde 'overnachting').
   ValueCare heeft deze interpretatie verwerkt in de norm.
 3. Er werd niet gesignaleerd wanneer er een afgeronde andere opname aanwezig was waarbij de verpleegdag kan horen. Vanaf 2021 wordt er ook niet gesignaleerd wanneer dit een lopende opname betreft.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182-HR2023)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902, 190032, 190033, 190092 (vanaf 2021), 190093 (vanaf 2021), 190228 (vanaf 2020))

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De patiënt is niet overleden op de dag van of de dag na de opname

Blauwepijl.png

4) De patiënt is niet overgenomen door een andere instelling op de verpleegdag
of
De patiënt is afkomstig van een andere instelling en wordt dezelfde dag weer overgenomen door andere instelling

Blauwepijl.png

5) Er is geen andere opname waarbij de verpleegdag kan horen

Blauwepijl.png

6) Patiënt is opgenomen en ontslagen op de kalenderdag van de betreffende verpleegdag

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCarelogo2022.png