Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0182
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.2
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.6
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Verpleegdagen
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Verpleegdagen
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Verpleegdagen
Samenvatting

Patiënt mag niet worden opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag. 

Regelgeving / beleid

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat) [De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van opname]. Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 00:00 uur en ontslag plaatsvindt ná 07:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag 2015: BR/CU-2136 art. 11.8

2014: BR/CU-2111 art. 11.9; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.8

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art. 11.5.8 

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

Andere instelling is geïnterpreteerd als andere zorginstelling: ander ziekenhuis, GGZ instelling, revalidatie-instelling of Verpleeghuis.

Toelichting interpretatie: Type van instelling waarnaar een patiënt wordt doorgestuurd na ontslag maakt niet uit. Gaat hier om afstemming met externe partij.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen

2013: Verpleegdag (190200 t/m 190207, 190211 t/m 190217, 194804)
2014: Verpleegdag (190200, 190207, 190218 en 194804)
2015: Verpleegdag zpk 3 (190200, 190218), 194804, 231902

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De patiënt is niet overleden tijdens de verpleegdag

Blauwepijl.png

4) De patiënt is niet overgenomen door een andere instelling op de verpleegdag

Blauwepijl.png

5) Patiënt is opgenomen en ontslagen op de kalenderdag van de betreffende verpleegdag

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png