Verpleegdag terwijl patiënt is opgenomen na 20:00uur (N0502-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0502-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 5.2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

De kalenderdag waarop de opname plaatsvindt kan nooit als verpleegdag worden geregistreerd als de opname na 20.00 uur plaatsvindt.

Regelgeving / beleid

Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902 en [190031, 190032, 190033, 190038]*)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.

De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

  • Voor deze vier genoemde overige trajecten geldt ook de definitie van een verpleegdag zoals omschreven in art 24.15

2018: NR/REG-1816, artikel 24.15 en 26.4

Zie ook Mailwisseling NZa vrijdag 22 mei 2015 16:22  

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

In verband met een NZa uitspraak is voor N0502 ingesteld dat wanneer de patient is overleden of overgeplaatst is naar een andere bestemming, dat deze acties niet worden uitgesloten.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag terwijl patiënt is opgenomen na 20:00uur (N0502-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902, 190031, 190032, 190033, 190038)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Verpleegdag vastgelegd op opnamedatum terwijl patiënt is opgenomen na 20:00 uur
 

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png