Verpleegdag terwijl patiënt is ontslagen voor of om 7:00uur (N0290-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0290-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 5.2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Bij verpleging (opname) zonder overnachting kan op de ontslagdatum geen verpleegdag geregistreerd worden als de patiënt voor of op 07:00 uur wordt ontslagen.

Regelgeving / beleid

Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902 en [190031, 190032, 190033, 190038]*)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

  • Voor deze vier genoemde overige trajecten geldt ook de definitie van een verpleegdag zoals omschreven in art 24.15

2018: NR/REG-1816, artikel 24.15 en 26.4

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Per instelling kan gedefinieerd worden welke type instellingen behoren tot 'Andere zorginstelling'. Toelichting interpretatie: Type van instelling waarnaar een patiënt wordt doorgestuurd na ontslag maakt niet uit. Gaat hier om afstemming met externe partij.
  2. De ontslagdag mag geregistreerd worden als verpleegdag (bij ontslag voor 7.00 uur), mits er in de periode van verpleging een overnachting (die voldoet aan de vereiste tijdstippen) plaatsvindt (uitspraak NZa – zaaknummer 115073 CRM:04142297).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag terwijl patiënt is ontslagen voor of om 7:00uur (N0290-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902, 190031, 190032, 190033, 190038)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De patiënt is niet overleden tijdens de verpleegdag

Blauwepijl.png

4) De patiënt is niet overgenomen door een andere instelling op de verpleegdag

Blauwepijl.png

5) Verpleegdag vastgelegd op ontslag datum terwijl patiënt is ontslagen voor of op 7:00uur (bij een verpleging (opname) zonder overnachting)

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png