Verpleegdag onterecht vastgelegd na beëindiging ziekenhuis-indicatie (N0640)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0640
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - IC's
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - IC's
Samenvatting

Het is niet toegestaan een verpleegdag te registreren, terwijl de patiënt al medisch klaar bevonden is.

Regelgeving / beleid
2020
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:

  • een definitieve overname door een andere instelling op dag van of de dag na opname;
  • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

Een verpleegdag mag niet geregistreerd worden wanneer een patiënt voor 20:00 uur overgeplaatst wordt naar een klinische setting in de thuissituatie.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 29

2021
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:

  • een definitieve klinische overname door een andere instelling op dag van of de dag na opname;
  • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

Een verpleegdag mag niet geregistreerd worden wanneer een patiënt voor 20:00 uur overgeplaatst wordt naar een klinische setting in de thuissituatie.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 29

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Om te bewaken op volledigheid kan norm N4767 - Doorlopen opname nadat patiënt medisch klaar is wijst op ontbreken zorgactiviteit verkeerde bed - gebruikt worden.
  2. Zie norm N0283 - Verkeerde bed - waar wordt gesignaleerd op verkeerde beddagen in combinatie met verpleegdagen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verpleegdag onterecht vastgelegd na beëindiging ziekenhuis-indicatie (N0640)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten Verpleegdag (190218), 190200 (verpleegdag gespecialiseerd brandwondencentrum), 194808 (verpleegdag geriatrische revalidatie) of 231902 (verpleegdag kaakchirurgie)

Blauwepijl.png

2) Patiënt is op een eerdere dag tijdens de opname als medisch klaar bevonden

Blauwepijl.png

3) Er is geen zorgactiviteit 190031 (verkeerde beddag t/m 2020), 190038 (vervallen ziekenhuisindicatie t/m 2020), 190092 (verkeerde beddag vanaf 2021) of 190093 (vervallen ziekenhuisindicatie vanaf 2021) vastgelegd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen verrichting en waarde van het registeren van de OZP

ValueCareLogo2.png