Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een andere verpleegdag (N0447-HR2016)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0447-HR2016
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 - Controlepunt 5.3
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2016 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

  1. DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Deze norm is opgevolgd door de N0448.

Samenvatting

Het is niet toegestaan meerdere verpleegdagen op één kalenderdag te registreren.

Regelgeving / beleid

Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902). Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname. 

2016: NR/CU-266 artikel 24/13

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Deze norm is inhoudelijk niet gewijzigd, echter er wordt nu ook rekening gehouden met fusie-ziekenhuizen.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een andere verpleegdag (N0447-HR2016)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er zijn meerdere verpleegdagen tijdens één kalenderdag geregistreerd
(ongeacht het specialisme) 

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png